GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #156 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Mađarski zeleno
Đorđe Grujić
Biti zelen je danas neophodnost - ekološke karakteristike projekta su ključne za njegovo prihvatanje. A koliko je vaš projekat zelen, reći će vam Graphisoft EcoDesigner.
- PC #156 (Jun 2009)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Mađarski zeleno

(kliknite za veću sliku)

Malo koja zemlja u svetu nema neki od standarda ili načina ocenjivanja ekoloških kvaliteta zgrada. Američki LEED, britanski BREEAM, australijski i novozelandski GreenStar i mnogi drugi standardi se primenjuju svuda u svetu. Ma koliko efikasne sisteme hlađenja ili grejanja primenili, ako projekat od svog začetka i primenjeni materijali nisu zeleni, sav trud kolega instalatera može biti uzaludan. Arhitekti već 27 godina koriste ArchiCAD kao omiljeni alat za arhitektonsko projektovanje, i poslednju dekadu postoje veze sa nekolicinom programa za termičku analizu i proračune. Problem je u tome što su svi ti programi namenjeni procesima koji počinju posle arhitektonskog projektovanja i malo koji od njih vrši analizu i procenu ekoloških kvaliteta same građevine u toku projektovanja.

Šta se radi

U junu 2009. dobijamo Graphisoft EcoDesigner koji omogućava arhitekti da analizira i izmeni projekat da bi dobio bolje rezultate, ali i kolegama instalaterima ponudio okvir u kome oni mogu da rade na poboljšanju već dobrih rezultata. Izvor podataka je Virtual Building koju projektujete ArchiCAD-om. Ovaj BIM proces smo već mnogo puta opisali, ali da rezimiramo – osnova je vaš projekat, digitalno sazidan u računaru, iz koga već imate osnove, preseke, izglede, predmer i predračun, sheme... EcoDesigner koristi podatke o geografskom položaju i orijentaciji zgrade kao i primenjenim materijalima, kako bi procenio termičke i druge važne osobine.

(kliknite za veću sliku)

EcoDesigner ovu procenu radi u bilo kom trenutku projektovanja, tako da možete da pratite kako vaše odluke o primeni materijala sa različitim U vrednostima, ili dvostruko ili trostruko zastakljenih prozora, utiče na osobine zgrade. Možete da prikazujete delove zgrade u različitim bojama u zavisnosti od njihovih termalnih vrednosti, procenjujete efikasnost raznih sklopova i menjate dok ne postignete rezultat kome ste težili.

Onda stupa na scenu mašina EcoDesgner-ova VIPCore, koja će analizirati dnevnu, mesečnu ili godišnju (možete se opredeliti za bilo koji period) potrošnju energije pa čak i izračunati carbon footprint tj. koliko vaš projekat (ne) zagađuje okolinu. Ekološka svojstva vašeg projekta EcoDesigner može da lepo spakuje u PDF, pa kome treba...

Pa kome treba...

A danas, i sve više u budućnosti, treba svakome. Više se ne podrazumeva da će nas planeta trpeti ma šta joj radili – makoliko je to što mi pojedinačno možemo da uradimo malo, skup mnogo malih aktivnosti daje jednu ogromnu silu – jer, i našim potomcima će biti potrebna planeta za život. Mnogi biroi se specijalizuju za ekološki odgovorno projektovanje, a sada imaju alat kojim od prve skice – a jedna od najbitnijih osobina zelenog projekta je orijentacija na parceli i izloženost osunčanju i vetrovima – mogu da provere da li njihova projektantska odluka doprinosi zelenilu projekta ili ne.

Graphisoft EcoDesigner će biti u prodaji u junu 2009. i radiće u okviru ArchiCAD-a 12. Kompletu sjajnih alata kojima ArchiCAD raspolaže EcoDesigner dodaje osobine koje su neophodne za arhitektonsko projektovanje danas. Projektujmo zeleno!

Korisne adrese:

HiCAD
http://www.hicad.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #156
preview
U kavezu sa pticama
Mariana PerakBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter