GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #184 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Za još jednu uspešnu godinu
Gordana Dragićević
Svake godine, sredinom decembra, kompanija AB Soft organizuje savetovanje za svoje korisnike. Ove godine savetovanje je održano 14. decembra u beogradskom hotelu "M", a prisustvovalo je preko 200 učesnika...
- PC #184 (Januar 2012)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Za još jednu uspešnu godinu

(kliknite za veću sliku)

Cilj ovog skupa bio je da se korisnicima AB Soft poslovnog sistema olakšaju obrade vezane za zatvaranje tekuće poslovne godine i otvaranje naredne, da se pokažu najznačajnije novine u AB Soft aplikacijama, kao i da se ukaže na pravac u kojem se očekuje dalji razvoj poslovnog softvera.

Ovogodišnji skup počeo je prikazom novina koje su unete u okviru redovnog, standardnog održavanja AB Soft poslovnog sistema. Prikazan je veliki broj novih funkcionalnosti koje su korisnicima, preko novih verzija, bile dostupne tokom godine: mogućnosti čitanja podataka sa lične karte direktno iz AB Soft aplikacija, novine u evidenciji deviznih kontrolnika, opcije komunikacije softvera sa Narodnom bankom Srbije i APR‑om (preuzimanje kursne liste, podaci o računima, ostali podaci iz Agencije za privredne registre), arhiviranje elektronske pošte u bazi podataka, kao i brojne druge mogućnosti. Nakon pauze, savetovanje se nastavilo radom u dve paralelne sesije, a teme su podeljene na predavanja vezana za knjigovodstvene obrade i tehnički orijentisana predavanja.

(kliknite za veću sliku)

Na skupu su predstavljene knjigovodstvene obrade koje se sprovode u svim preduzećima: popisi stalne i obrtne imovine i knjiženje razlika po popisu, usaglašavanje obaveza i potraživanja, zatvaranje knjiga, izrada obrazaca, izrada bilansa i otvaranje početnog stanja u raznim aplikacijama. Takođe, obrađene su i završne obrade u poslovnim procesima vezanim za ljudske resurse, a koje su neophodne kako bi se uspešno formirali godišnji izveštaji i popunili odgovarajući obrasci. Posebna pažnja bila je posvećena izveštajima kroz koje se mogu proveriti i uporediti stanja u raznim delovima poslovnog informacionog sistema. Ovo obezbeđuje naročitu pogodnost i omogućava da se poslovne knjige usaglase i zatvore na što efikasniji način. Na kraju knjigovodstvenog dela prezentovane su servisne opcije vezane za pripremu baze za narednu poslovnu godinu.

U drugoj sali predstavljena je nova aplikacija ISO 27001, koju je AB Soft razvio tokom implementacije i sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2005. Prikazane su nove organizacione mere, koje je AB Soft implementirao u skladu sa ovim standardom, a koje imaju za cilj održavanje bezbednosti informacija svojih korisnika. Ukazano je i na definisane postupke u slučaju vanrednih okolnosti, kako bi se adekvatno reagovalo i smanjio njihov uticaj na rad AB Soft‑a, a naročito na podršku korisnicima AB Soft rešenja. Preduzeća koja imaju u planu implementaciju standarda ISO 27001 korišćenjem ove nove aplikacije u standardnoj ponudi AB Soft rešenja mogu da olakšaju organizaciju aktivnosti i značajno smanje vreme potrebno za implementaciju zahteva ovog standarda.

(kliknite za veću sliku)

Razvojni tim AB Soft‑a predstavio je nekoliko studija slučaja namenskih rešenja u različitim kompanijama. Tako su prikazani novi sistem za backup, integrisan u informacioni sistem, nove verzije AB Soft replikacije podataka, optimizovani sistemi izveštavanja, kao i podrška za nove mobilne platforme. Zajedno sa kolegama iz kancelarije Microsoft‑a, koji su predstavili napredne osobine novog SQL Server‑a, AB Soft je najavio podršku najnovijim Microsoft platformama i razvojnim alatima.

Gosti iz Poreske uprave, zaduženi za kontrolu legalnosti softvera, održali su predavanje o bitnim elementima na koje preduzeća treba da obrate pažnju prilikom kupovine opreme i različitog softvera. Još jedan od gostiju savetovanja, kompanija Sunbar, koja se bavi snabdevanjem, održavanjem i projektovanjem hardverske podloge POS rešenja, prezentovala je najnovije modele PDA uređaja i profesionalnih štampača nalepnica. Na kraju savetovanja učesnici su imali priliku da se opuste uz muziku jedinstvenih izvođača drevne srpske i balkanske muzike, braće Teofilović.

Korisne adrese:

AB Soft
http://www.absoft.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #184
preview
3D u stratosferi
Stevan Josimović
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter