GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #184 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
3D u stratosferi
Stevan Josimović
U eri svemoguće 3D kompjuterske grafike i holivudske megalomanije, postoji i drugi 3D svet, sa drugačijim zahtevima, profesionalnim standardima i dizajnerskim stremljenjima. Za taj svet postoje drugačija, jevtinija ali i adekvatnija rešenja. Firma Strata nudi nešto originalno: Design 3D CX.
- PC #184 (Januar 2012)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

3D u stratosferi

Strata je osnovana daleke 1988. godine oko vizije desktop aplikacije za 3D grafiku koju će moći da koriste svi umetnici, a ne samo oni koji su godinama obučavani za 3D produkciju. Ta vizija je i dalje vrlo živa i zove se Design 3D CX. Ova interesantna aplikacija je nedavno stigla do verzije 7, okupivši mali, ali posvećen tim koji je razvija i neguje, a posvećeniji od tog tima su jedino njeni dugogodišnji korisnici. Za to verovatno postoje dobri razlozi.

Sveprisutna nepretencioznost

Najupečatljiviji utisak dok radite u novom Design 3D CX‑u je sveprisutna nepretencioznost. Ova aplikacija vam se ne „unosi u lice“ novim revolucionarnim interfejsom ili punom podrškom za ovu ili onu hardversku novotariju „koja vam ubrzava sve živo do 60 puta“. Strata više voli dobra, proverena rešenja poput „adobolikog“ korisničkog interfejsa kojim tečno govore svi digitalni umetnici na planeti. Taj interfejs je morao biti proširen 3D paradigmom, ali je Adobe Photoshop / Illustrator filozofija praćena gde god je to bilo makar teorijski moguće.

(kliknite za veću sliku)

U centru pažnje razvojnog tima su potrebe korisnika i kvalitet rezultata. Pri prvom startovanju vas dočekuje pregledan izbor predefinisanih scena s tipičnim scenskim okruženjima koja se lako adaptiraju na ono što vama treba promenom nekih boja ili svetlosnih izvora. Na raspolaganju su dve (tamna i svetla) studijske scene, najrazličitije demonstracione platforme s predefinisanim svetlima i senkama, tri tipična eksterijera, grub papir kao podloga za vizuelizaciju sitnijih objekata i pozadina u toplim bojama, kao i jedna svemirska scena sa spiralnom galaksijom kao pozadinom. Odaberete scenu, prošetate se kroz veliku biblioteku demo‑objekata, prevučete željene objekte na scenu, pozicionirate i požurite u dijalog Render na kome je već sve spremno, a render taster je upravo tamo gde ga očekujete. Render preview već posle nekoliko sekundi izgleda odlično i nema smisla dalje čekati. Posle nekoliko minuta scena je „izrendana“ u punoj ekranskoj rezoluciji sa sve kvalitetnim refleksijama, senkama, teksturama i efektima. Pitate se zašto sve 3D aplikacije nisu ovakve, pa da vam život bude ružičast...

Odgovor je jednostavan. Design 3D CX je namenjen pre svega tradicionalnim (čitaj 2D) umetnicima kojima je potreban jednostavan, ali moćan alat za 3D vizuelizaciju s kvalitetnim render izlazom. Druga velika grupa CX‑ovih korisnika su Web dizajneri koji većinu vremena provode praveći i animirajući logotipe, banere i razne efekte. Sve te zahvate CX obavlja bez „znojenja“, a skup alata prirodno može da se koristi i za arhitekturne vizuelizacije, animacije koje demonstriraju složene tehnološke ili prirodne procese ili za proizvodnju edukativnog materijala svih namena.

Utilitaristički princip

Brza kon­struk­ci­ja sce­ne sa sve­tli­ma, re­flek­si­ja­ma i lens fla­re efek­tima
(kliknite za veću sliku)

Zadaci se izvode uglavnom uz pomoć klasičnih paleta sa alatima koje nisu naročito atraktivne, ali su vrlo funkcionalne, naročito za korisnike koji su u procesu navikavanja na novi softver. Na glavnoj paleti su, poput Adobe‑ovih uzora, smešteni alati za crtanje (primitiva, slika i krivih), stvaranje 3D tekstualnih objekata, extrude, boolean operacije, deformaciju, kosti, kontrolu trodimenzionalnog prikaza itd. Glavna paleta nalazi se uz levu ivicu ekrana, dok su uz desnu ivicu naslagane palete za promenu parametara odabranih objekata, okruženja, modeliranje i detalja o sceni. Donja ivica ekrana je rezervisana za paletu s resursima koje drag‑n‑drop metodom možete ubaciti u svoju scenu.

Primenjeni princip rada ima veliku prednost: nije potrebno prolaziti kroz trapave i spore menije jer su svi alati uvek na nekoj od paleta. Menije aplikacije ćete pohoditi samo ako želite da promenite nešto od podrazumevanih postavki. S druge strane, palete otimaju dosta korisnog prostora, što je posebno iritantno za iskusne korisnike. Zato se palete mogu skloniti sa ekrana i na taj način obezbediti krupniji prikazi i brža navigacija.

Environment paletu većina 3D stvaralaca ne sreće često. U njoj se mogu definisati parametri scenskog okruženja poput svetla, vazduha, pozadina i tla. Ako ste ikad radili sa osvetljenjem u Photoshop‑u bićete „na svom“ u Lights kartici ovog panela. Design 3D CX ima tri tipa osvetljenja: globalno, lokalni izvori i užareni izvori (glowing); moguće su i sve kombinacije ova tri izvora svetla. Svetlosni model je vrlo iscrpan u CX‑u, pošto od njega direktno zavisi kvalitet renderovanih scena i svaki profesionalni 3D alat na ovom polju mora biti dobro potkovan. Zato globalno osvetljenje u CX‑u nudi čak tri različita tipa izvora: direkcioni (beskonačni, kao na primer Sunce), svetlosne kupole i ambijentalno svetlo.

(kliknite za veću sliku)

Svetlosni model u CX‑u ima i par nesvakidašnjih termina kakvi su gel i photons. Gel je neka vrsta teksture koju će svetlosni izvor projektovati na osvetljene objekte i sa njim se postižu interesantni rezultati. Photons aktivira simulaciju distribucije energije pomoću čega CX može da generiše efekte transmisione i reflektivne kaustike. Opcija Photons radi samo na lokalnim svetlosnim izvorima (spotlight i point light) i mora se koristiti uz rendering metode koje podržavaju fotonsku simulaciju, a to su raytrace i radiosity.

Na Air kartici Environment panela definišu se globalni refrakcioni indeks i globalni uticaji iz okruženja: vetar i gravitacija. Ako pravite podvodnu scenu, simulacija vazdušnih mehurova može biti prilično komplikovana bez globalnog refrakcionog indeksa. Vetar i gravitacija će uticati na sve čestične emitere u vašim scenama, a ti parametri su dinamički pa se lako mogu simulirati pojave poput naleta vetra.

Paleta s resursima vizuelno odudara od ostatka interfejsa, pošto radi lakše identifikacije i vizuelnog pronalaženja sadrži thumbnail sličice raspoloživih i upotrebljenih resursa. Resursi su podeljeni u nekoliko grupa: teksture, oblici, efekti, gelovi i pozadine, a sličice su dovoljno krupne za jasnu identifikaciju resursa i dovoljno sitne da ne zauzimaju previše korisnog prostora. Ova paleta se može i dodatno smanjiti isključenjem prikaza biblioteke resursa. Osim pasivnog prikaza, ova paleta ima i aktivni deo na kome su komande za stvaranje i uređivanje novih resursa.

Modelarski život

Kva­li­te­tno vo­lu­me­trij­sko o­sve­tlje­nje sa ge­lom
(kliknite za veću sliku)

Kao i većina modelarskih aplikacija, Design 3D CX kreće od primitiva. Njih ne možete odmah editovati, već ih pre toga morate konvertovati u poligonalnu mrežu ili Bezijeove površine. Najverovatniji razlog za taj korak je to što sam CX ne može da odredi da li korisnik želi poligonalni ili Bezijeov model. Kako bilo, proces je brz, a ako ga zaboravite i pokušate da editujete nekonvertovanu primitivu, CX će vas podsetiti na neophodni korak.

Pored trivijalnih transformacija s poligonima ćete raditi konvencionalne extrude, subdivide i bridge operacije, a tu su i interesantni alati za deformaciju: inflate i flatten. Sve te operacije rade na uobičajen način i sa njima nećete imati problema.

Osim ovih standardnih alata za modeliranje, tu su i specijalni alati poput deform kaveza ili meld‑a. Deform kavez je pravi objekat a ne virtuelni, pa se deformacije ciljnog objekta postižu tako što tačke kaveza pomerate u edit modu za kavez. Zato postoji zasebni korak „kačenja“ kaveza na ciljnu poligonalnu mrežu. Meld smo takođe viđali u drugim aplikacijama, a radi se o alatu koji presvlači zasebne zatvorene mreže novom kožom.

Rad sa Bezijeovim površima i krivama te uređivanje kontrolnih tačaka izvedeno je u najboljem Adobe maniru. Ručke za kontrolu toka krive se mogu „izvlačiti“ iz kontrolnih tačaka, što je lepa i konzistentna ideja jer dužina ručki određuje i njihov uticaj. Bezijeovi alati za modeliranje su lathe, extrude, path extrude, skin i unskin, kao i hull. Od ovih alata posebno je interesantan extrude, koji dozvoljava da definišete profil ekstrudovanog oblika. Tako se dva modelarska koraka stapaju u jedan, a rezultat su predivne kompleksne površi koje bi inače zahtevale puno truda. Privikavanje na ovaj način modeliranja zahteva malo truda, a samo modeliranje zahteva organizovan pristup i planiranje, ali su rezultati vredni napora.

Neočekivane visine

(kliknite za veću sliku)

Strata Design 3D CX svoj modus operandi bazira na paradigmama realnog sveta i bez velikog uplitanja tehnologije, čemu pribegavaju neki drugi programi uvodeći, recimo, čvorni model. Time je proces stvaranja znatno uprošćen, ali korisnik nema superdetaljnu kontrolu. Uprkos tome, rezultati koje CX‑ov renderer postiže su hvale vredne, čiste slike s bogatim efektima koji imaju odlične kontrole. CX ima relativno ograničen skup alata kada se poredi sa nekim moćnijim proizvodima na tržištu, ali je taj skup alata probran, implementacija je vrlo čvrsta, a kombinovanjem alata postižu se sjajni rezultati. Ovaj proizvod vas prosto inspiriše da probate „još samo ovo“, da improvizujete i da igrom izbrusite svoje veštine.

Animiranje se izvodi uz pomoć key frame‑ova u Project prozoru i praktično svaki parametar unutar Design 3D CX‑a može se animirati. Tradicionalnim animatorima je ovaj način animiranja razumljiv i sličan njihovoj uobičajenoj praksi.

Strata Design 3D CX postoji u verzijama za Windows i Mac platforme, a demo‑verzije možete preuzeti sa Interneta. Nekoliko nedelja, koliko traje probna licenca, trebalo bi da bude dovoljno za procenu da li se CX uklapa u vaš „proizvodni pogon“. Treba imati u vidu i to da je Design 3D tek jedna, mada glavna aplikacija, oko koje Strata gradi čitav grafički paket. Ukoliko vam je tako nešto potrebno, a već posedujete Adobe‑ove proizvode s kojima Design 3D CX odlično sarađuje, razmotrite ovu aplikaciju i posetite Strata 3D univerzitet na njihovoj Web prezentaciji. Možda je baš CX ono što vam treba da svoj rad lansirate u stratosferu.

Autor zahvaljuje kolegama iz kompanije Strata na predusretljivosti i pomoći prilikom realizacije ovog teksta

SLEDEĆI TEKST U PC #184
preview
Skok u oblake
Bojan StojanovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter