GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #137 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Isporuka aplikacija
Marko Herman
Mrežna infrastruktura se redovno podvrgava bezbednosnim proverama radi testa funkcionisanja sistema. Isporuka aplikacija smanjuje rizike i povećava pouzdanost...
- PC #137 (Oktobar 2007)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Isporuka aplikacija

Isporuka aplikacija (application delivery) je koncept star desetak godina koji se razvijao i širio sa rastom Interneta i njegove propusne moći. Ideja iza koncepta je da se aplikacije mogu isporučivati korisnicima na način sličan onome na koji se isporučuju drugi sadržaji. To znači da, kada korisnik želi da koristi neku aplikaciju, preko odgovarajuće infrastrukture do servera stiže zahtev i putem mrežne infrastrukture se aplikacija učitava i stavlja korisniku na raspolaganje. Infrastruktura koja obezbeđuje ovakvu isporuku aplikacija potom obezbeđuje da program ima normalnu komunikaciju sa serverom i podacima na njemu.

Glavni razlog za ovaj pristup je očuvanje bezbednosti, kako samih aplikacija tako i podataka, a istovremeno se obezbeđuje da aplikacije budu dostupne svim korisnicima, te da se propusna moć optimizuje. Korišćenjem aplikacija preko Interneta se smanjuju troškovi, a istovremeno ovaj koncept omogućava da se aplikacije nalaze na serveru unutar mreže i interno isporučuju klijentskim računarima, čime se povećava bezbednost mreže.

Vrste sadržaja

(kliknite za veću sliku)

Kompanija Citrix je jedan od lidera u tehnologiji isporuke aplikacija i poseduje rešenja za svih šest koraka koji su neophodni u zaokruživanju application delivery infrastrukture. U pitanju su programi za isporuku Web aplikacija (NetScaler), Windows programa (Presentation Server) i kompletnih desktop‑a (Desktop Server), te rešenja za bezbedan pristup aplikacijama (Access Gateway), ubrzavanje upotrebe aplikacija (WANScaler) i praćenje rada sistema iz ugla korisnika (EdgeSight).

Citrix NetScaler, Presentation i Desktop Server predstavljaju trojku koja omogućava isporuku različitih vrsta aplikacija, odnosno okruženja, korisniku koji ih traži. NetScaler je namenjen isporuci Web aplikacija, a omogućava optimizaciju performansi njihovog rada zahvaljujući integrisanim rešenjima koja ubrzavaju rad, poboljšavaju bezbednost i značajno smanjuju opterećenje servera. Pomoću funkcije AppExpert prilagođava se bilo kojoj aplikaciji, a zbog svog kvaliteta široko je zastupljen, pa NetScaler svakodnevno (možda i ne znajući) koristi oko 75% korisnika Interneta.

Komponenta Presentation Server radi sličan posao, ali sa Windows aplikacijama, odnosno omogućava da se aplikacija koju korisnik želi da koristi fizički nalazi samo u računskom centru, te da mu se putem mrežne infrastrukture omogući njihova upotreba. Ovo rešenje to omogućava bilo virtuelizacijom, bilo direktnim strimovanjem aplikacije od servera do računara korisnika. Centralizovano instaliranje programa kompanijama smanjuje troškove, te smanjuje potrebu za tehničkom podrškom na lokaciji korisnika. Istovremeno, centralizovano čuvanje podataka pomaže i bezbednosti rada kompanija. U trenutku pisanja ovog teksta, Citrix ima preko 100.000 instalacija Presentation Server‑a širom sveta.

Treća komponenta, Citrix Desktop Server, omogućava isporuku još jednog tipa aplikacija. Ovaj deo Citrix‑ove infrastrukture isporučuje kompletno desktop okruženje koje je fizički locirano na serveru u računskom centru. To znači da korisniku skoro da i nije potreban računar, već samo interfejs kojim će pozvati radno okruženje sa servera i potom koristiti aplikacije koje to okruženje sadrži. Ovaj način rada takođe podiže nivo bezbednosti, a donosi i do 40% uštede na održavanju desktop okruženja u odnosu na održavanje pojedinačnih računara.

Osnovni segment

Citrix‑ova infrastruktura za isporuku aplikacija sadrži još i Access Gateway, WANScaler i EdgeSight. Citrix AG kreira jedinstvenu bezbednu tačku pristupa svim aplikacijama i automatski prilagođava načine pristupa na osnovu korisničkih scenarija. Access Gateway korisnicima obezbeđuje rad bez prekida putem VPN veze, a aplikacije i podatke isporučuje gde god da je potrebno.

WANScaler je namenjen kompanijama sa geografski dislociranim prostorijama. Korišćenjem ovog rešenja, performanse aplikacija se poboljšavaju od 5 do čak 50 puta, a potrošnja protoka se smanjuje do 75%. Pošto se za VPN veze između kancelarija koriste zakupljeni vodovi, ovako se ostvaruje značajna ušteda.

Poslednji segment infrastrukture za isporuku aplikacija čini EdgeSight. Ovaj program IT osoblju daje povratnu informaciju o radu kompletnog sistema, tako što prati rad iz korisničke perspektive. EdgeSight prijavljuje da li aplikacije rade dovoljno brzo, obaveštava ako dođe do problema u radu i omogućava da se problemi što pre otkriju, te identifikuju njihovi uzroci.

Citrix‑ova infrastruktura za isporuku aplikacija je skup rešenja namenjenih kompanijama koje imaju veći broj umreženih računara i žele da smanje troškove održavanja.

Korisne adrese:

iTipo
http://www.itipo.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #137
preview
Internet Oskari 2007
Esad Jakupović
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter