GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #127 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Solid Edge
Mladen Mijatović
I naši mašinski inženjeri su prigrlili računar kao najvažniju alatku u svom poslu, pa na tržište počinju da stižu programi za 3D projektovanje, još jednom iz osnova menjajući filozofiju rada. Solid Edge tu ima značajnih aduta...
- PC #127 (Novembar 2006)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Solid Edge

Iako je mašinstvo postojalo i mnogo pre nego je izmišljen računar, inženjeri iz ove branše su brzo uvideli da crtaća tabla na koju su navikle generacije njihovih prethodnika ne može da se meri sa onim što pruža specijalizovani softver. Na našim prostorima je evolucija ka kompjuterskom projektovanju u mašinstvu uglavnom išla u dva osnovna pravca. Oni tvrdokorniji koji teže prihvataju promene su nerado prihvatili neki program za 2D projektovanje (najčešće AutoCAD), uvideli prednost miša u odnosu na olovku, ali su tu i ostali. Na njihovu žalost, vreme 2D projektovanja je prošlo – upotreba 3D softvera zahteva novo učenje i navikavanje na potpuno drugi način razmišljanja, a zauzvrat nagrađuje drastičnim poboljšanjem produktivnosti. Sa druge strane, armije mladih i ambicioznih inženjera su budno pratile svetske trendove u svojoj struci i nestrpljivo grabile ono najbolje što postoji, što je dovelo do potpuno drugačijeg problema. Zbog čega su ljudi koji nikada ne projektuju ništa komplikovanije od mlina za kafu ovladavali softverom koji se koristi za 3D projektovanje mlaznih aviona? Pa, softver je bio praktično besplatan, a kad je „cena“ povoljna, zašto ne uzeti najbolje?

Takvo stanje je, naravno, neodrživo – prva grupa će morati da se navikne na 3D alate ako želi da opstane u poslu, dok će druga morati da plati softver koji koristi. Legalan softver tera korisnika da misli o odnosu cene i onoga što mu se za te pare pruža.

Softverska gama UGS-a

SolidEdge je CAD program za 3D projektovanje u mašinstvu i proizvod je velike softverske firme Unigraphics Solutions (UGS, www.ugs.com ). Softverska gama ovog proizvođača je zamišljena tako da podmiri sve potrebe jedne mašinske firme, pa pored mašinskog CAD (Computer Aided Design) softvera, okosnicu UGS-a čine i CAM (Computer Aided Manufacturing) namenjen simulaciji proizvodnje i CAE (Computer Aided Engineering), softver koji simulira procese od značaja kao što su strujanje fluida ili brizganje plastike u kalup, obično primenom neke od metoda konačnih elemenata (FEA – Finite Element Analysis). Kako se u procesu projektovanja i proizvodnje barata sa puno tehničke dokumentacije, veoma je važno da se korisnici ne izgube u tom moru informacija pa je poseban PDM (Product Data Management) softver zadužen da vodi računa o tehničkim podacima i omogući lako snalaženje.

Početkom devedesetih godina postalo je jasno da ogromni i moćni programi u koje su se pretvarali proizvodi aktuelnih takmaca na tržištu, polako gube tlo pod nogama. Bili su preskupi za prosečnog korisnika, a zauzvrat su nudili obilje opcija koje je u praksi malo ko koristio. Istraživanja su pokazivala da čak 80% korisnika ima potrebu za jednostavnijim i jeftinijim rešenjima. Zbog toga je UGS-ov softver razvijan kroz dve glavne grane, s tim što je sve razvijeno na istom Parasolid jezgru, pa se projekat započet u jednom od njih bez problema može nastaviti u drugom.

Moćnija grana, nastala na Unix-u, da bi početkom devedesetih prešla u Windows okruženje, predstavlja ostatak starih trendova. Ona se oslanja na program NX koji u sebi objedinjuje CAD, CAM i CAE aplikacije, dok je za PDM zadužen softverski paket Team Centar. NX je evoluirao stapanjem nekadašnjeg Unigraphics softvera i nekada dobro poznatog Ideas-a, koji je UGS kupio. Velocity serija cilja na novonastali srednji segment tržišta, a njenu okosnicu čini CAD aplikacija SolidEdge. Za CAE je namenjen poseban softver po imenu Femap, dok je iz ogromnog NX-a „istrgnut“ deo namenjen CAM-u i pod imenom NX CAM-Express uobličen u poseban paket. Poslednju važnu komponentu čini PDM Team Centar.

Iako je našem tržištu bliža Velocity serija, proizvodi iz ove dve grane se obično pažljivo kombinuju kako bi dali najbolji rezultat za najmanje para. Vrhunski projektanti u domenu avio, aero, pa čak i kosmičke industrije obično se oslanjaju na NX, ali kako je ovaj programski paket za red veličine skuplji od SolidEdge-a, česta je strategija da firma opremi veći broj inženjera SolidEdge-om, dok samo oni kojima je to zaista potrebno dobijaju NX.

Komponente SolidEdge-a

SolidEdge prevashodno služi za 3D projektovanje, što otvara niz mogućnosti kakve nisu postojale u klasičnim 2D aplikacijama. Naime, radom u 3D programu dobijaju se modeli sa svim svojim osobinama (dimenzije, mehaničke karakteristike, vrste materijala...) koji „postoje“ u virtuelnom svetu. Kako su naši monitori (još uvek) dvodimenzionalni, model je moguće okretati dok se na ekranu ne dobije željeni prikaz. Sa druge strane, 2D programi su uglavnom samo elektronska zamena za crtaću tablu, pa prikazuju samo projekcije.

Sa 3D modelom možete raditi skoro sve što i sa pravim predmetom, osim što ga ne možete opipati – u virtuelnom domenu možete pokrenuti složene mehanizme i tako primetiti probleme (sudare delova) još u fazi projektovanja. U svoj rad možete uključivati komponente iz baza standardnih delova koje sadrže ogroman broj gotovih 3D modela, a stari projekti se lako daju ispraviti ili uvrstiti u neke nove i složenije. Model možete preseći po bilo kojoj ravni, a generisanje tehničke dokumentacije za završen projekat najčešće se izvodi automatski. Na kraju se renderovanjem završenog modela dobija „fotografija“ za marketinšku kampanju pre nego što je ijedan primerak napravljen.

SolidEdge sadrži preko dvadeset modula za obavljanje specifičnih zadataka, pa cena prilično varira u zavisnosti od potreba korisnika. Pojedini napredni moduli su čak skuplji od osnovne varijante glavnog programa. Glavna stvar je modelar namenjen crtanju delova koji se mogu povezati u složenije sklopove primenom assembly modula. Posmatranje kretanja i otkrivanje eventualnih kolizija mehanizma se radi primenom motion modula, a 2D preseci i tehnička dokumentacija pomoću drafting-a. Pojedini moduli su usko specijalizovani i korespondiraju sa specifičnim potrebama projektanta. Tako je moguće kupiti dodatak za rad sa limom, za projektovanje zavarenih rešetkastih konstrukcija, dizajn elektroda za erozimate ili kalupa za livenje plastike. Jedan od najkorisnijih je modul koji sadrži bazu sa modelima standarnih delova. Pre početka proizvodnje treba imati i nešto za proračun metodom konačnih elemenata ili simulaciju proizvodnje na numerički upravljanim mašinama.

UGS je razvio i tzv. SolidEdge 2D – softverski paket koji je napravljen kao očigledan konkurent AutoCAD-u u oblasti mašinskog inženjeringa, jer je potpuno kompatibilan sa njime, a za mašince je nekad upotrebljiviji jer je parametarski. Ovaj program se može besplatno preuzeti sa www.solidedge.com/free2D ili sa DVD-a koji prati ovaj broj „PC“- ja. Treba pomenuti da je za rad programa ipak neophodan aktivacioni kod, koji možete dobiti na sajtu www.ugs.co.yu ili možete popuniti formular na SolidEdge sajtu, pokrenuti download (čime se kod automatski šalje elektronskom poštom) a onda prekinuti prenos kako ne biste download-ovali 250 MB koje već imate na DVD-u. Na disku se nalazi i niz animacija koji demonstriraju neke osnovne operacije u radu sa ovim softverom.

Od ideje do realizacije

Ljubaznošću beogradskog predstavništva kompanije Industrial Technology Systems, zastupnika SolidEdge-a za Srbiju, kao i ljudi iz firmi Iritel i S.V. Line, bili smo u prilici da vidimo SolidEdge na delu. Iritel se bavi projektovanjem i proizvodnjom elektronske opreme i ima mali tim mašinskih inženjera zadužen za projektovanje kućišta. Oni koriste SolidEdge skoro dve godine, a od posebnog značaja im je modul sheet metal koji se koristi za rad sa limom. Ranije su se oslanjali na 2D programe, ali u ovoj firmi ističu da je upotreba 3D softvera promenila stvari i skratila vreme potrebno da se dobije završni proizvod. Ranije su pojedine izmene uzrokovale lanac izmena na svim delovima. U SolidEdge-u su sve vrednosti vezane, pa izmena uneta jednom menja ceo projekat.

U firmi S.V. Line smo bili u prilici da čujemo i drugu stranu ove priče. CAM softver na osnovu 3D modela generiše podatke za numerički upravljane mašine, a svaka mašina poseduje sopstveni postprocesor koji ih pretvara u za nju razumljiv kod. Probijanje lima se radi na Trumpf-u, pa ako nema neke grube greške izrađeni delovi se savršeno uklapaju jer se lim proseca sa tačnošću od stotog dela milimetra. Za slabije upućene, Trumpf je verovatno najbolja i najpoznatija mašina za obradu lima. Krajnji rezultat su uređaji koji svojim izglednom komotno mogu da pariraju najpoznatijim svetskim brendovima.

Korisne adrese:

Industrial Technology Systems
tel: 011/3390-903
http://www.itsyu.net

SLEDEĆI TEKST U PC #127
preview
SMS protiv cyber kriminala
Vladimir Cerić
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter