GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #117 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
OpenOffice.org 2
Branislav Mihaljev
Sa nekoliko meseci zakašnjenja, pred nama se našla finalna verzija paketa OpenOffice.org 2. Reakcije tržišta se tek očekuju a vremena za prepravke više nema - ovo je stabilna, mada prilično spora verzija.
- PC #117 (Decembar 2005)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

OpenOffice.org 2

Poslednju fazu razvoja, počev od prve beta verzije pa do poslednje Release Candidate, smo pratili i obaveštavali vas o tome šta će vas očekivati u drugoj velikoj reviziji besplatnog paketa programa namenjenog kancelarijskom poslovanju. Kada sa jedne strane pogledamo cenu a sa druge mogućnosti paketa, teško je napraviti uporedno poređenje sa bilo kojim komercijalnim paketom jer, teorijski gledano, kada nešto podelite sa nulom kao rezultat dobijate beskonačno veliki broj. Ovu računicu koriste neki kritičari kako bi naglasili da je određeni program mnogo (beskonačno) bolji od drugog jer ne košta ništa. No, na konačnu računicu utiče mnogo više stvari, a sama cena paketa je samo polazna stavka u toj računici. Rekli bismo da je ovo individualna kategorija koja najviše zavisi od vaših potreba pošto morate voditi računa o troškovima implementacije, obuci korisnika, hardverskim zahtevima i mogućnostima određenog paketa, istovremeno očekujući rezultate primene programa.

Izmene u zadnji čas

U međuvremenu, od kada smo isprobali beta verziju pa do danas, desilo se nešto vredno zabeleške, što može pozitivno uticati na rasprostranjenost OpenOffice.org 2 programskog paketa: 5. oktobra kompanije Sun i Google su potpisale sporazum o partnerstvu koji podrazumeva međusobnu distribuciju partnerskih proizvoda. Poznato nam je kako Google može marketinški da utiče na jedan proizvod, a dobit koju kompanija Sun iz toga može izvući je ta da će neki korisnici koji nikada nisu imali prilike da se sretnu sa nekim od njihovih proizvoda to moći znatno lakše da učine. Zauzvrat će kompanija Sun „pokušati da ubedi“ razvojni tim da u OpenOffice.org 2 ugradi Google traku za direktno pretraživanje Interneta. Kažemo „da ubedi“ jer ne može da ih uslovljava, ali kako kompanija Sun pruža veliku podršku razvoju, ona ima i veliki uticaj u odlučivanju.

Detaljniji spisak novina smo već dali u PC #111 i stoga ga nećemo ponavljati. Opšti utisak o prvoj verziji se može svesti u jednu rečenicu: programski paket nalik komercijalnim, besplatan, ali sa manje mogućnosti. Mogućnosti su u međuvremenu značajno proširene i dobar deo korisničkih želja i primedbi je usvojen, tako da u drugoj verziji možete pronaći alatke koje još niste imali prilike da vidite u drugim paketima. Suštinske razlike se svode na dve: programskom paketu je pridodat „pravi“ program za uređivanje baza podataka, dok je format datoteka izmenjen u OpenDocument format. OpenDocument je zapravo XML format datoteka namenjen čuvanju dokumenata nastalih u Office aplikacijama odobren od Oasis-a, međunarodnog konzorcijuma za elektronsko poslovanje. Posledicu toga ćete primetiti u izmenjenim ekstenzijama datoteka.

Poređenje mogućnosti paketa OpenOffice.org 2 u odnosu na bilo koji drugi iste namene zahteva veliko poznavanje oba paketa i pomno upoređivanje „sitnica“. Zaključak ovog nezahvalnog posla često može biti subjektivne prirode, stoga ostavljamo vama da sami donesete sud. Većina korisnika upotrebljava svega nekoliko procenata mogućnosti programa i najčešće ne zna da ono što bi hteli da vide u nekoj narednoj verziji postoji već odavno u programima koje koriste godinama unazad. Ukratko rečeno, OpenOffice 2 sada mnogo više liči na Microsoft Office, tako da ćete alatke slične funkcionalnosti naći na gotovo istom mestu, dok je korisnički interfejs mnogo usaglašeniji ili, bolje rečeno, vernije iskopiran.

Problem performansi

(kliknite za veću sliku)

Kako se OpenOffice.org 2 ponaša na Windows platformi? Odgovor je neprijatan – veoma je spor i „troši“ mnogo više memorije i procesorskog vremena u poređenju sa konkretnim aplikacijama. Na jednostavno primeru to izgleda ovako: učitan Calc zauzima oko 37,5 MB u memoriji, dok Excel zauzima nešto više od 9 MB. U oba slučaja je pokrenut sam program bez učitanih podataka. Calc kreira datoteku konkretnog sadržaja na test računaru za 90 sekundi, dok Excel (XML) to čini za 13 sekundi. Navedimo i podatak da Excel „svoj format“ – XLS kreira za vreme od oko jedne sekunde. Vratimo se na početak teksta kada smo poredili cenu i izvedimo ovakav račun: Excel svoj format kreira oko 90 puta brže nego Calc svoj. Slično je i za ostale programe. Naravno da ovakve računice nemaju puno smisla, ali govore o tome da cena paketa nije jedino merilo pri poređenju. Ako imate jak hardver i dovoljno vremena, a pri tome ne želite da izdvajate dodatna sredstava za softver za kancelarijsko poslovanje, OpenOffice.org je logičan i veoma upotrebljiv izbor. U nekim drugim uslovima atraktivnija su neka komercijalna rešenja.

Uz ovaj broj „PC“-ja dobijate specijalni dodatak – uputstvo za korišćenje OpenOffice.org 2 paketa gde su obrađene osnovne tehnike najčešće korišćenih programa. Biće to dovoljno da započnete ozbiljan rad, ali i da vas zainteresuje za „dublje“ istraživanje mogućnosti paketa. Na pratećem CD-u ćete pronaći finalnu verzije paketa OpenOffice.org 2 čiju aktuelnu reviziju uvek možete preuzeti i sa sajta www.openoffice.org .

SLEDEĆI TEKST U PC #117
preview
Sazrevanje PCCD-a
Aleksandar VacićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter