GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #68 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Kompjuterske škole
Boris Stanojević
U Beogradu radi niz računarskih škola koje nude internacionalne sertifikate i druge diplome. Koju od njih da upišete?
- PC #68 (Jun 2001)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Kompjuterske škole

Poznavanje rada na računaru je jedan od preduslova za zaposlenje na mnogim mestima, pa se tako pojavio i termin "kompjuterska pismenost". U svetu je ona postala deo obaveznog obrazovanja stručnjaka: ne možete, primera radi, upisati postdiplomske studije na Njujorškom univerzitetu ako ne poznajete neki od savremenih operativnih sistema i rad u nekom tekst procesoru i programu za tabelarane proračune. Za one koji ne ispunjavaju taj uslov Univerzitet organizuje kurseve korišćenja Windows-a, Word-a i Excel-a - Microsoft očito dominira.

Gde smo tu mi? Opšti utisak je da po pitanju kompjuterske pismenosti ne stojimo najbolje, ali se uviđa neophodnost poznavanja rada na kompjuteru za iole ozbiljniji posao. Dok ne stignu generacije koje će tokom redovnog školovanja biti kompjuterski opismenjene, taj posao moraju da obave tzv. škole kompjutera, koje mogu biti deo većih sistema ili samostalne organizacije. Da ima potrebe za time svedoči broj škola koje rade već dugi niz godina, ali i trend ka otvaranju novih. Ima ih raznih, usmerenih prema šarolikim ciljnim grupama, ali sve one rade i proširuju se, retko ko se boji konkurencije, što znači da posla (tj. polaznika) ima...

Tokom pripreme ovog teksta obišao sam škole do kojih sam došao prateći oglase u štampi i drugim medijima - verujem da škola ima još, pogotovu van Beograda, i nadam se da će biti prilike da i njih poseti neki od naših saradnika. Radi boljeg pregleda, podelio sam škole u dva grupe; prvu grupu čine oni koji nude obimne kurseve sa ciljem sticanja nekog od međunarodno priznatih sertifikata, kao i mogućnost polaganja ispita potrebnih za sticanje tih zvanja. U Beogradu postoje samo četiri takve škole - dugo smo bili pod sankcijama, pa su neki od edukativnih centara prestali da rade, drugi su nastavili sa nekim "prećutnim" dozvolama stranih partnera slično. Narednih meseci će svakako biti noviteta na ovom polju, na zadovljstvo polaznika.

Drugu grupu čine sve ostale škole koje rade po svojim programima i izdaju svoje sertifikate, uverenja, diplome... Svi oni organizuju proveru znanja na kraju kursa, ali postoji razlika u znanju koje se mora pokazati u odnosu na stroge, strane testove. Mislim da bi trebalo uvesti malo reda u ovoj delatnosti, tako da se zna šta koja diploma znači i kako se stiče; princip slobodnog tržišta će dovesti do neke inicijative.

Za detaljan pregled škola i sertifikata koje one nude pogledajte junski broja časopisa "PC".

BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter