GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #287 > Aktuelno
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
mts najbolja mobilna mreža u Srbiji
Dejan Ristanović
RATEL redovno analizira kvaliteta usluga mobilnih mreža u Srbiji. Na osnovu nedavno objavljenih rezultata, jasno je da je mts-ova mobilna mreža ostala na tronu. Razgovarali smo o tome s Đorđe Markovićem, izvršnim direktorom za tehniku u Telekomu Srbija
- PC #287 (Maj 2021)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

mts najbolja mobilna mreža u Srbiji

RATEL je objavio da su testovi vršeni između septembra i novembra, uz primenu ETSI standarda i preporuka ITU, kako bi se sagledali ključni pokazatelji performansi domaćih mobilnih mreža. Kako zapravo RATEL testira kvalitet mobilnih mreža odnosno koja merenja vrši?

RATEL testira kvalitet mobilnih mreža u drive test formi, što znači da je merna oprema instalirana u vozilima koja se kreću definisanim rutama unutar urbanih zona velikih i malih gradova i na putevima širom Srbije. Prošle godine je merenjem bilo pokriveno 50 gradova i 10.000 km puteva. Merna oprema prikuplja podatke o „živoj“ mreži i svim relevantnim radio-parametrima u realnom vremenu. Tri mobilne mreže se testiraju istovremeno, na istim rutama, korišćenjem istih mernih terminala – pametnih telefona. Koriste se SIM kartice sa komercijalnim tarifnim paketima, pa rezultati merenja predstavljaju stvarno korisničko iskustvo. Pored dostupnosti i raspoloživosti mreže, meri se i kvalitet govorne usluge i usluge prenosa podataka.

image
Đorđe Marović, izvršni direktor za tehniku u Telekomu Srbija (foto: Zorana Jeftić)

Da li je u procesu testiranja potrebna saradnja sa mobilnim operatorima, ili oni nisu ni obavešteni o trenutku kada se šta testira?

Putem zvaničnog dopisa, svake godine mobilni operatori su upoznati sa metodologijom merenja, mernom opremom i bodovnom matricom. Precizni podaci o rutama, dnevni planovi kretanja i slično nisu poznati. Sama merenja se odvijaju u potpunosti nezavisno i bez bilo kakvog uticaja mobilnih operatora na njihov tok i ishod. Na taj način se obezbeđuje potpuna nezavisnost regulatora u pogledu sprovođenja merenja. Tek nakon objavljivanja na sajtu RATEL-a, operatorima su poznati zvanični rezultati. Na kraju procesa, detaljni podaci o merenjima su dostupni operatorima radi analize i sticanja „naučenih lekcija“ za budući razvoj mreže.

Na osnovu rezultata vidi se da se iz godine u godinu značaj brzine i kvaliteta prenosa podataka ponderiše sve više, tako da je trenutno govorna usluga označena kao svega 40% ukupne ocene. Šta je sve mts učinio prethodnih godina da bi unapredio performanse prenosa podataka?

Aktivnosti na poboljšanju kvaliteta mreže traju u kontinuitetu od početka mobilne telefonije kod nas, a naročito su intenzivirane u poslednjih nekoliko godina. Da bi se unapredile performanse prenosa podataka, pored izgradnje infrastrukture radi povećanja kapaciteta, sprovedene su različite aktivnosti na optimizaciji mobilne mreže, uz primenu najsavremenijih rešenja u radio delu, transportnim i upravljačkim sistemima. Svake godine mts ulaže preko 120 miliona evra u telekomunikacionu infrastrukturu, od čega značajan deo pripada mobilnoj mreži.

Da li i prema Vašim statistikama prenos podataka postaje dominantna usluga? Šta očekujete u bliskoj budućnosti?

Prenos podataka i prema našim statistikama duži niz godina ima ekspanziju, za razliku od govornog servisa koji je u padu. Tome doprinosi promena navika korisnika i korišćenje besplatnih alternativa, kao što je Viber, najpopularnija OTT (Over-the-Top) aplikacija u Srbiji. Pandemija je dovela do povećanja ukupnog Internet saobraćaja od oko 50%. Posmatrajući relativne promene u količini prenetih podataka na korisnički atraktivnim servisima, primećuje se da su chat platforme (Viber, Facebook, WhatsApp, Google) porasle u odnosu na standardne vrednosti. Očigledan rast primećen je i kod tzv. video platformi (Netflix, TikTok, Skype), kao i kod platformi za online igre. Primera radi, korišćenje Netflix platforme se udvostručilo, dok je saobraćaj ka TikTok platformi porastao tri puta. Prosečna količina prenetih podataka preko Viber aplikacije u mobilnoj mreži je povećana za oko 150% i ima taj nivo i danas. Očekujemo zadržavanje ovih trendova i u bliskoj budućnosti, shodno promenama navika korisnika koje su sada vezane za rad, učenje, zabavu i komunikaciju od kuće.

RATEL posebno ocenjuje performanse u velikim gradovima, malim gradovima i na putevima. mts tradicionalno pokazuje najbolju pokrivenost na teritoriji čitave Srbije, i upravo taj parametar je bio presudan. Kako mts-u uspeva da bude prisutan svuda?

image

U poslednje tri godine smo uvećali broj 4G baznih stanica više od 3,5 puta, što je ubedljivo najveći rast broja baznih stanica u Srbiji. Sa 2.800 stanica mobilne telefonije pokriveno je više od 98% stanovništva i više od 84% teritorije kvalitetnim LTE signalom, što je najbolji rezultat u poređenju sa ostalim mobilnim operatorima. Naša tendencija je da svim korisnicima, kako u urbanim gradskim jezgrima, tako i u ruralnim područjima, omogućimo vrhunski kvalitet usluge govora i prenosa podataka. To nam uspeva zbog jasnog stava kompanije da su nam svi korisnici dragoceni i jednako važni.

Šta mts planira da unapredi kako bi idućih godina bio jednako ubedljiv na ovim uporednim testovima?

mts će nastaviti da investira u mobilnu mrežu kako bi zadržao lidersku poziciju po pitanju kvaliteta mreže i servisa. Pratićemo nove trendove u razvoju mobilnih komunikacija. Očekujemo da će nove tehnologije dodatno poboljšati korisničko iskustvo za mobilni internet, ali i pružiti priliku da unapredimo ponudu u drugim vertikalama tržišta, prvenstveno kroz razne vrste IoT primena. Uvereni smo da ćemo, kao i do sada, uspešno odgovoriti svim izazovima koje pred nas postavljaju dinamično i konkurentno tržište i sve zahtevniji korisnici i ostati lider u zemlji i regionu.

Verujemo da je svakoj kompaniji važna činjenica da je najbolja na tržištu na kome posluje, ali kako se to oslikava na korisničko iskustvo?

U našoj industriji se koristi pojam korisničko iskustvo da opiše kakav doživljaj telekomunikacionih servisa imaju korisnici na posmatranoj mreži. Na osnovu zvaničnih merenja, naši korisnici imaju najbolje iskustvo u pogledu brzine „surfovanja“ Internetom i gledanja video sadržaja. U domenu govornog telefonskog servisa, pre dve godine je omogućen prenos govora preko 4G tehnologije (VoLTE), što predstavlja najkvalitetniji servis mobilne telefonije koji postoji u današnjim standardima. Osnovna prednost VoLTE poziva u odnosu na ranije generacije ogleda se u tri puta bržoj uspostavi veze, kao i u „kristalno“ jasnom kvalitetu zvuka. Zanimljiv podatak je da je na zvaničnom merenju procenat uspešno realizovanih YouTube HD sesija, dakle sesija tokom kojih korisnik nije imao problema ni sa uspostavom ni sa prekidom veze, za većinu gradova je celih 100% u mts mreži. Ponosni smo na činjenicu da smo u svim kategorijama (voice, data, browsing i YouTube) drugu godinu uzastopno ostvarili najbolji rezultat na jedinom zvaničnom testu.
BIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter