GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #283 > Gizmodrom
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Pametne igračke za radoznalu decu
Marijana Pečić
Kupovina poklona za decu postala je mnogo komplikovanija tokom poslednje dve decenije. Prošlo je vreme kada ste mogli samo da kupite lutku ili kamion-igračku i da budete sigurni da će dete uživati. Igračke su danas tehnološki orijentisane, od robota preko dronova do AR kompleta. Ne postoji savršen poklon, svako dete je različito, ali smo izdvojili nekoliko interesantnih predloga
- PC #283 (Januar 2021)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Pametne igračke za radoznalu decu

image

Lit­tle­Bits Ba­se In­ven­tor Kit

Počnimo od sjajnog uvoda u elektroniku za male pronalazače, s puno mogućnosti da „razmišljaju izvan okvira“. Deca mogu da naprave i prilagode robotsku ruku koja se glasovno aktivira i odatle inoviraju ili jednostavno da prave kakve god izume žele. Komplet dolazi s napajanjem, prekidačem, okidačem zvuka, senzorom blizine, LED-om, zujalicom i ostalim dodacima za sate igre i učenja. Aplikacija LittleBits takođe ima nekoliko dobrih ideja ako su deci potrebni neki predlozi. Ne dozvolite da vas ograničava preporučeni uzrast od osam godina, pošto set mogu da koriste i mlađa deca, ali će i starijoj biti interesantno. Set možete pronaći na sajtu Amazon-a za oko 68 dolara.

Ka­mi­gami

image

Ro­bo­ti za de­cu obično do­la­ze kao pot­pu­no sas­tav­lje­ne i­gračke ili kom­plek­sni kom­ple­ti na­me­nje­ni po­dučava­nju o­sno­va pro­gra­mi­ra­nja. Mattel-ova li­ni­ja ro­bo­ta u o­bli­ku bu­be Kamigami pred­stav­lja sre­dnje re­še­nje, sa ume­re­no je­dnos­tav­nim kom­ple­tom za skla­pa­nje kom ni­su po­tre­bni ala­ti. Ro­bo­ti čak i ga­mi­žu po­put pra­vih in­se­ka­ta, čineći ih mno­go za­bav­ni­jim za gle­da­nje od stan­dar­dnih trkačkih auto­mo­bi­la i si­gur­no su mno­go si­gur­ni­ji od dro­na... a i te­že ih je i­zgu­bi­ti.

Uko­li­ko ste že­le­li da de­te nauči ma­lo STEM-a od nje­go­ve no­ve i­gračke, pos­to­ji o­snov­ni ode­ljak za ko­di­ra­nje u od­go­va­ra­jućoj a­pli­ka­ci­ji ko­ji omo­gućava de­ci da pro­gra­mi­ra­ju po­kre­te za svo­ju ro­bo-bu­bu, pa čak i da je obuče da ma­lo i­gra, čime će se si­gur­no hva­li­ti rod­bi­ni na po­ro­dičnim oku­plja­nji­ma. Kamigami ro­bo­ta mo­že­te pro­naći na Amazon saj­tu za oko 18 do­la­ra.

image

Le­go Edu­ca­ti­on WeDo 2.0

Pređimo na Lego igračke. Njihov WeDo 2.0 Core komplet koristi istraživački pristup dizajniranju, izradi i kodiranju i savršen je za decu od 6 do 13 godina. Starija deca će više voleti nešto iz Lego Mindstorms linije, ali mnogobrojne mogućnosti WeDo 2.0 kompleta za konstruisanje van ustaljenih okvira čine ga dobrom investicijom za sve uzraste. Komplet dolazi sa 280 građevinskih elemenata, uključujući SmartHub i motor.

Lego se sjajno dosetio mogućnosti za ponovno kreiranje već napravljenih projekata pomoću odgovarajuće aplikacije, kao i za besplatnu izradu. Šta god deca izgradila, uvek postoji šansa da neki deo projekta kodiraju pomoću aplikacije kao što je ScratchJr, MIT-ov hvaljeni program za decu uzrasta od pet do osam godina. Stranica na kojoj se nalazi plan lekcija na sajtu Lego Education-a je od velike pomoći i za roditelje, jer ideje možete filtrirati prema kompletu, približnom uzrastu i oceni. Na Amazon-u komplet košta 219,95 dolara.

Tech Will Sa­ve Us Synth Kit

image

Ukoliko imate dete koje interesuje muzika, elektronika i gradnja, vredi pogledati Tech Will Save Us Synth Kit. Kompanija Tech Will Save Us nudi sjajne STEM komplete za decu uzrasta preko četiri godine. Cilj im je da „osnaže decu kroz otvorenu igru“. Sa fokusom na kodiranje i elektroniku, Tech Will Save Us Synth Kit, dizajniran je za decu uzrasta od 12 godina naviše, i nudi starijim osnovcima priliku da naprave sintisajzer koji zaista funkcioniše. Iako deca mogu da koriste tablet da bi sledila uputstva, njima uopšte nije potrebna interakcija sa ekranima.

Synth set dolazi s besplatnim pristupom Club Make-u, online platformi Tech Will Save Us koja nudi preko 500 sati ekskluzivnih digitalnih projekata, sadržaja i iskustava za decu uzrasta od četiri do 11 godina. Komplet dolazi sa dovoljno komada za izgradnju tri sintisajzera – Dub Siren, Stutter i Atari. Tri potenciometra kontrolišu jačinu zvuka, visinu i frekvenciju, a deca mogu da stvore najdivnije melodije. Set možete pronaći na sajtu Amazon-a za oko 20 dolara.

image

Harry Pot­ter Ka­no Co­ding Kit

Ukoliko vaše dete obožava knjige i filmove o Hariju Poteru, ovaj komplet kompanije Kano naučiće ga da je programiranje magija. Deca sastave štapić koji će odgovarati njihovim pokretima, a zatim pomoću aplikacije kreiraju čarolije koje izvode mahanjem. Komplet dolazi s delovima štapića, PCB-om koji poseduje LED kojim se može programski upravljati, tasterom, baterijama, detaljnim uputstvom, nalepnicama, posterima i besplatnom aplikacijom Kano. Deca uče da programiraju rešavajući 70 kreativnih izazova, korak po korak. Mahanjem štapića moći će da vide trenutne efekte na ekranu. Igračka zahteva Bluetooth low energy (Bluetooth Smart 4.0 ili noviji) i radi sa operativnim sistemima Windows 10 Pro i Home, MacOS 10.10, iOS 10 (samo na nekim modelima iPad-a), Android 5.0 (samo tableti), Amazon Fire (8 HD 2016 ili noviji). Set potražite na sajtu Amazon-a, a cena počinje od 100 dolara.

Tech Will Save Us Light Racer Kit

image

Deca vole da ukrašavaju svoje bicikle stvarima poput nalepnica i mačjih očiju. Roditelji, s druge strane, vole kad se deca voze na biciklima, umesto da, recimo, trče po kući, penjući im se na glavu. Tako da je Light Racer Kit kompanije Tech Will Save Us poklon koji će obradovati obe strane, istovremeno unoseći malo STEM znanja. Deca imaju zadatak da naprave svetlo, s jednostavnim uputstvima koja će ih naučiti o stvarima poput kalema, emitera, kondenzatora, kako struja funkcioniše i kako se prenosi indukcijom. Na kraju će imati sjajno svetlo koje trepće dok se točak okreće – idealan „uradi sam“ ukras za njihove bicikle. Set košta 25 dolara.

SLEDEĆI TEKST U PC #283
preview
Samsung Flip: Savij me nežno
Voja GašićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter