GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #270 > BIZ&IT
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Lunatronik: Ključ pod (pametnim) ključem
Dejan Ristanović
Svi želimo da pređemo na smart kartice i druge metode automatske kontrole pristupa objektima, ali su stari, dobri ključevi i dalje u najširoj upotrebi. Kad je već tako, organizujmo ključeve u bezbedan orman koji će implementirati niz smart funkcija. Lunatronik nudi pametni orman za ključeve LunaKey
- PC #270 (Novembar 2019)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Lunatronik: Ključ pod (pametnim) ključem

image
Or­man za ključeve sa po­li­kar­bo­nat­skim pro­vi­dnim vra­tima

Ormane sa ključevima ste već viđali u poslovnim zgradama, auto-servisima i na raznim drugim mestima, ali se kod njih bezbednost svodi na dobru volju zaposlenih, od kojih se očekuje da uzimaju samo ključeve na koje imaju pravo i da ih vraćaju na mesto posle završenog posla. Šef je mogao da vidi koji ključevi nisu u kutiji i da sve to zaključa na kraju radnog vremena, ali nije mogao da zna ko je uzeo koji ključ niti da prati šta se tokom dana dešavalo. LunaKey je automatizovani orman koji, samostalno ili u sprezi sa drugim komponentama firminog bezbednosnog sistema, brine o uzimanju i vraćanju ključeva i o svim događajima izveštava odgovorna lica.

Pametni privesci

LunaKey je modularni sistem koji možete da konfigurišete i kasnije širite u skladu sa potrebama firme. Možete da naručite sistem potrebnih dimenzija, koji može biti predviđen za svega 10, ali i za više stotina ključeva. Montira se na zid, u vidu čelične kutije sa čvrstim zidovima, spojevima i šarkama. Možete da se opredelite za orman bez vrata, orman sa providnim polikarbonatskim vratima ili čvrstim metalnim vratima, uz sabotažnu zaštitu. Kontrolni panel s ekranom i tastaturom može da se postavi ispod ormara ili na njegovoj desnoj strani. Ugrađena baterija osigurava napajanje elektronike čak i u slučajevima nestanka struje, a kapacitet i stanje baterije se stalno prati i operator dobija obaveštenje kada je potreban servis.

image
Pris­tup ključevi­ma za­hte­va iden­ti­fi­ka­ci­ju ko­ri­sni­ka smart kar­ti­com ili otis­kom prsta

Svaki ključ ili nekoliko ključeva koji se uvek istovremeno uzimaju stavljaju se na poseban pametni privezak (privesci su dostupni u raznim bojama), pomoću kukice od nerđajućeg čelika debljine 3 mm; korisnik ne može da skida ključ sa priveska. U svaki privezak je ugrađen čip s jedinstvenim identifikatorom. Zahvaljujući tom čipu, automatika ormana uvek „zna“ koji je privezak (a samim tim i koji ključ) prisutan a koji je odnesen. Prilikom uzimanja ključeva korisnik se autorizuje pametnom karticom ili (opciono) otiskom prsta. Dva čitača (jedan za uzimanje i jedan za vraćanje ključeva) su Wiegand kompatibilni, dok je skener otiska prsta proizvod francuske firme Morpho Safran, svetskog lidera u biometrijskim tehnologijama; sve to je integrisano u kućište ekrana. Bez ikakvog unosa informacija – potrebna je samo kartica ili otisak prsta – zna se ko je uzimao koji ključ, kada ga je uzeo i kada ga je vratio. Da bi sve bilo još jednostavnije, čak se i jezik kojim se sistem obraća korisniku na kontrolnom panelu može lokalizovati za svakog korisnika ili grupu korisnika posebno, tako da se LunaKey svakome obraća na jeziku koji on(a) razume.

Za povećanje bezbednosti moguće je koristiti kutijice za skladištenje ključeva. Ključevi su i tada pričvršćeni na inteligentne priveske sa jedinstvenim čipom, ali se oni stavljaju u kutijicu koja se može zatvoriti na klasičan način. Dostupne su kutijice standardnih dimenzija (70 mm) kao i produžene kutijice za ključeve dužine do 105 mm.

Integracija u sistem bezbednosti

image
Pametni privesci za ključeve sa tagom koji LunaKey prepoznaje

LunaKey je spreman za integraciju sa postojećim bezbednosnim sistemom firme, pošto se komunikacija zasniva na otvorenim protokolima kojima integracioni partneri mogu da proširuju primenjeno rešenje. Već u startu je sistem sasvim dovoljan za rad, pošto dobijate Windows aplikaciju za upravljanje LunaKey-om, prikupljanje i analizu podataka. Microsoft Windows kompatibilna aplikacija omogućava lako definisanje korisničkih nivoa potrebnih za pristup ključevima, kreiranje korisnika i pojedinačno zadavanje prava. Omogućeno je i daljinsko upravljanje sistemom i praćenje događaja, prijem izveštaja, upravljanje alarmima, automatsko slanja e-mail i SMS obaveštenja, pa i grafički prikaz plana objekta. Podrazumeva se da je sistem spreman za mrežni rad. Veliki ekran osetljiv na dodir omogućava i jednostavno upravljanje sistemom za kontrolu ključeva, i brzo dobijanje svih potrebnih informacija, npr. ko je uzeo ključ i kada, ili u kojem se ormariću za skladištenje ključeva nalazi traženi ključ. Možete generisati i ispisivati izveštaje bilo koje vrste korišćenjem programa koji se isporučuje u kompletu. Zanimljiva je i mogućnost da imate nekoliko LunaKey ormana, pri čemu svaki od njih sadrži ključeve bitne za lokalnu zgradu ili deo zgrade. Svi ovi ormani su integrisani u jedinstveni sistem i njima se upravlja iz istog centra, uz mogućnost preciznog podešavanja prava pristupa i kasniju analizu eventualnih incidenata.

Ukoliko se opredelite za integraciju LunaKey-a sa postojećim informacionim i alarmnim sistemom, uz oslanjanje na odgovarajući software development kit, dobijate mogućnost efikasne komunikacije i, recimo, automatizaciju proces uključivanja/isključivanja alarma nakon vraćanja/uzimanja ključa. Odgovarajuća potvrda može biti prikazana direktno na ekranu sistema za kontrolu ključeva ili biti ubeležena u sistemske dnevnike, a tu je i mogućnost on-line pristupa svim relevantnim informacijama.

Pristup pod kontrolom

image
LED o­sve­tlje­nje or­ma­na uka­zu­je na ključeve ko­ji­ma auto­ri­zo­va­ni ko­ri­snik ima pris­tup

LunaKey je prilagođen realnosti savremenog sveta u kome se klasični ključevi i dalje veoma često koriste za kontrolu pristupa pojedinim prostorijama i delovima objekta. On se prilagođava i potrebama korisnika, pa postoje kabineti za 3, 5 i 10 modula, što znači da se u sistem može integrisati od 20 do čak oko 2000 ključeva po kontrolnom panelu – zamislite samo koliki haos nastaje ako imate toliko ključeva a niste u mogućnosti da kontrolišete njihovo uzimanje i vraćanje. Uz LunaKey postoji i mogućnost pretraživanja – korisnik unosi podatak koji mu je ključ potreban i sistem ga upućuje na poziciju tog ključa.

LunaKey će naći primenu na aerodromima, u fabrikama, bankama, zdravstvenim i školskim ustanovama, hotelima, parkinzima, data centrima... svuda gde je kontrola pristupa važan element poslovanja. Isprobajte ga i proverite kako se uklapa u vaše okruženje.

Lunatronik
www.KLT.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #270
preview
Linux 2019
Miloš StamenkovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter