GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #267 > BIZ&IT
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Vesimpex: Visoke performanse za visoke temperature
Letnje vrućine predstavljaju ozbiljan problem za postizanje optimalnih uslova u data centrima. Rešenje postoji za svaku primenu, od hlađenja malog rack-a pa do najvećih data centara
- PC #267 (Jul/Avgust 2019)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Vesimpex: Visoke performanse za visoke temperature

image

Kao i obično, bez obzira na promenljive vremenske prilike, u ovom periodu godine dolaze nam visoke temperature koje stavljaju na ozbiljan test sisteme klimatizacije u našim data centrima ili server-salama. Ukoliko nemate profesionalno rešenje koje je dizajnirano, proizvedeno i namenjeno hlađenju IT infrastrukture i opreme, možete se suočiti s problemima u radu ili čak otkazom opreme kad vam je najpotrebnija. Hlađenje svakog IT sistema, pored napajanja, sigurno je najvažnija komponenta pouzdanog rada svakog data centra, tj. server-sale. Od odabira rešenja hlađenja umnogome će zavisiti pouzdanost rada, kontinuitet poslovanja, životni vek aktivne opreme, kao i sigurnost kritičnih podataka i energetska efikasnost data centra (PUE faktor), pogotovo kad imamo u vidu da je klimatizacija, pored aktivne opreme, najveći potrošač električne energije.

Iz tog razloga posebna pažnja mora se posvetiti odabiru odgovarajućeg sistema klimatizacije, a zahvaljujući našem iskustvu i rešenjima Rittal IT klimatizacije koja obuhvataju pun opseg kapaciteta, modela i tehnologija, možemo da odgovorimo na zahteve od najjednostavnijih do najkompleksnijih rešenja.

LCP – jedno rešenje za sve

Rittal Liquid Cooling Package (LCP), predstavlja novije i napredno rešenje koje je koncipirano tako da se unutrašnje jedinice data centra smeštaju u red između rekova, zbog čega hladan vazduh ima mnogo kraći put do opreme, distribuira se jednako po celoj visini rek ormana (možete koristiti pun kapacitet reka), nije vam potreban dupli pod, štedi se prostor, veća je energetska efikasnost…

image

Zahvaljujući primeni različitih tehnologija i brojnim modelima, LCP sistem može pokriti veoma širok spektar rashladnog kapaciteta, kao i koncepata hlađenja. Moguće je klimatizovati celu prostoriju data centra ili samo unutrašnjost rekova u kombinaciji sa zatvorenim rek ormanima, čime dobijamo efikasniji sistem jer su već odvojene tople i hladne zone unutar rek ormana, hladi se manja zapremina vazduha, veća je temperatura povratnog vazduha itd. Takođe, ovakav sistem hlađenja može se primeniti na samo jedan ili neograničen broj rekova.

S tehnologijom direktne ekspanzije LCP Inline/rack DX pokriva opseg rashladne snage 3-20 kW, dok verzije s tehnologijom hladne vode LCP Inline/rack CW u kombinaciji sa spoljašnjim čilerom mogu postići kapacitet i do 55 kW po samo jednoj jedinici širine 300 mm. U verzijama s hladnom vodom LCP Inline/rack CW, moguć je indirektni free cooling, tj. znatne uštede u potrošnji električne energije u hladnijim periodima godine.

Hibridna klimatizacija

Pored sistema s hladnom vodom i čilerima (CW), indirektni free cooling je moguće dobiti i u kombinaciji s tehnologijom direktne ekspanzije (DX), što do sada nije bio slučaj. Zahvaljujući inovativnom sistemu Rittal LCP inline DX/FC koji se bazira na hibridnoj tehnologiji direktne ekspanzije i free cooling-a, možemo ostvariti minimalnu potrošnju energije i maksimalne uštede na operativnim troškovima.

Pri spoljašnjim temperaturama koje su niže od 15 °C, sistem će raditi isključivo u free cooling režimu, kada se postižu najveće uštede, dok će na temperaturama do 26 °C raditi u kombinovanom režimu, a na temperaturama većim od 26 °C radi kao klasičan sistem sa direktnom ekspanzijom. Promene režima u zavisnosti od spoljašnje temperature odvijaju se automatski, bez potrebe za angažovanjem i nadzorom. Prema prosečnim temperaturnim vrednostima u Srbiji, možemo zaključiti da bi ovakav sistem u najvećem delu godine radio u free cooling ili kombinovanom režimu.

Hibridni sistem LCP inline DX/FC instalira se u red između rekova, kao i klasični LCP sistem, dok rashladna snaga po jednoj jedinici može biti i do 35 kW, čime se mogu zadovoljiti potrebe većeg broja rek ormana ili samo jednog s veoma visokom disipacijom toplote.

Zatvaranje hladne/tople zone

image

Dodatna optimizacija efikasnosti sistema klimatizacije i potrošnje električne energije može se postići zatvaranjem toplih ili hladnih zona između reda rekova, čime se sprečavaju termički kratki spojevi, tj. mešanje toplog i hladnog vazduha. Zatvaranje zone se može primeniti u novom ili već postojećem data centru, bilo da se koristi LCP Inline ili hlađenje iz duplog poda.

LCU DX – efikasna klimatizacija koja štedi prostor

Za aplikacije niske do srednje gustine po reku najbolji izbor je Liquid Cooling Unit - LCU DX 1-6,5 kW, sistem kod kog se unutrašnja jedinica smešta u rek orman, klimatizuje samo njegovu unutrašnjost i na taj način štedi prostor i energiju. Glavne prednosti LCU DX sistema jesu maksimalna efikasnost zahvaljujući hlađenju samo unutrašnjosti reka, prilagodljivi rashladni kapacitet, odvojene topla i hladna zona u reku, ušteda prostora, kao i mogućnost redundantnih spoljašnjih jedinica, čime dobijamo maksimalnu pouzdanost, tj. dve klime u jednoj.

Zahvaljujući ovom tipu klimatizacije, stvaraju se preduslovi da se svi sistemi koji čine jedan data centar smeste unutar jednog reka, tj. možemo napraviti EDGE data centar koji će biti nezavisan od svog okruženja. LCU DX se može primeniti u konfiguracijama s jednim ili više rekova, pri čemu jedna unutrašnja jedinica može hladiti više spojenih Rittal TS IT rekova, u zavisnosti od ukupne toplotne disipacije.

Kako odabrati odgovarajuće rešenje?

Na raspolaganju su vam brojna rešenja, ali kako odlučiti koje je pravo? Klima-uređaj s direktnom ekspanzijom ili sistem s hladnom vodom? Kako da odredite potrebnu snagu hlađenja? Mnogo je pitanja, a napolju je već veoma toplo. Za rešavanje problema klimatizacije možete se osloniti na nas, pomoći ćemo vam u odabiru, planiranju, projektovanju i implementaciji čak i najkompleksnijih rešenja.


vesimpex.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #267
preview
Programiram za svoju zemlju
Jelena Cakić
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter