GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #27 > Hardver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
nopreview
Devet puteva do Interneta
Pavle Peković
Pavle Peković je sakupio praktično sve 33600 bps modeme koji se mogu kupiti na našem tržištu. Koji je najbolje prilagođen našim centralama i linijama?
- PC #27 (Septembar 1997)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Devet puteva do Interneta

Modemi su pristizali tokom čitavog leta, tako da se najzad pred nama našla pozamašna gomila. Pokazalo se, nažalost, da su mnogi modemi bili isti, tako da smo izdvojili devet različitih modela, koji predstavljaju rezultat razvoja četiri značajna proizvođača: Hayes, Prolink, US Robotics i Zyxel. Možda ćete na osnovu ovog broja pomisliti da je ponuda na našem tržištu prilično jednolična, ali nema razloga da zbog toga previše tugujemo: i u svetu ove firme drže solidan deo "modemskog kolača", tako da se i u Americi kupac najčešće odlučuje za neki od modela koje smo isprobali.

Ništa bez 33600

Svi modeli osim jednog omogućavali su maksimalne brzine od 33.600 bita u sekundu: samo Zyxel Omni 288 radi na najviše 28.800 bps. Stvari su se, dakle, prilično brzo promenile - pre godinu dana samo je US Robotics nudio 33600 modeme, ali su ostali veoma brzo uhvatili korak. Što nije neobično: razlika između 28800 i 33600 bps modema je u osnovi softverske prirode, pa se sve svelo na ugradnju nove verzije firmware-a.

Među modemima na testu bila su tri interna i šest eksternih. Interni su dva Hayes-a: Accura Internal Fax Modem i Accura Internal Message Modem, kao i US Robotics Voice Int. Ostali modemi su eksterni: US Robotics Voice Ext, Zyxel Omni 288, U336S i U336E i, konačno, Prolink 33.600. Dilema "interni ili eksterni model", koja se javlja još od 2400 bps dana, ni danas nije rešena: prethodnih godina se činilo da će, prelaskom na veće brzine, interni modemi "izumreti" u svetu personalni računara (Internet provajderi su praktično osuđeni na njih, u ovoj ili onoj formi), jer su mnogi serijski portovi bili prespori za ovakvu komunikaciju, pa je ugradnja modema zahtevala i zamenu serijske kartice. Sada praktično sve matične ploče imaju integrisane brze serijske portove, pa je ta prednost internih modema anulirana. Korisnici se za internu ili eksternu varijantu često odlučuju na osnovu rasporeda opreme na stolu ili raspoloživih priključaka; naravno, ni cena nije zanemarljiv faktor.

Oba USRobotics Sportster-a, Hayes Message Modem, Zyxel Omni 288 i ProLink su deklarisani kao voice modemi. Dakle, oni pored osnovnog prenosa podataka i slanja faksova mogu da obezbede i (delimičnu) komunikaciju glasom, recimo da zamene klasične telefonske sekretarice.

Veliku pomoć pri korišćenju Voice opcija pružaju mikrofoni, koji stižu uz svaki od US Robotics modema, kao i uz Hayes Accura Internal Message modem.

Prateće diskete i CD-ovi

Softver koji stiže uz modeme je pre svega namenjen podršci korišćenju njihovih osnovnih funkcija - za mnoge namene postoje daleko bolji shareware ili komercijalni programi, ali kupcu treba pružiti mogućnost da, ne tražeći nikakav dodatni softver, na zadovoljavajući način koristi sve potencijale kupljenog uređaja.

Uz sve modeme stigao je data i fax softver, s tim što uz voice modeme stižu i dodaci koji podržavaju nove funkcije, dakle izigravaju telefonsku sekretaricu. Samo uz Hayes interne modeme stiže i CD-ROM sa softverom "spremnim za Internet" - Quarterdeck Internet Suite 2, dopunjen WebTalk programom za telefoniranje preko Interneta. Treba istaći i da uz Zyxel Omni 288 dobijate dva softverska paketa: jedan je namenjen radu u Windows okruženju (Trio Communication Suite), dok se drugi zove ZFAX i radi u DOS okruženju.

Mada se firme koje prodaju očito trude da poboljšaju i softversku stranu paketa, treba reći da značaj tog "poklonjenog" softvera nije preveliki - Windows 95 i Internet Explorer odnosno Netscape Navigator danas zadovoljavaju potrebe većine korisnika modema, dakle Internet surfera, dok ostale programe malo ko startuje. Zato se često više ceni niz pretplata na američke on-line sisteme koje se besplatno dobijaju uz modem, ali su za nas te pretplate od veoma malog značaja. Dakle, usresredili smo se na testiranje samih modema, obraćajući nešto manje pažnje na prateću opremu.

Instalacija

"Vizuelna inspekcija" uređaja na testu izdvojila je Zyxel U336S, koji ima ekran, konfiguriše se sa prednjeg panela, radi na dvožičnim i četvorožičnim iznajmljenim linijama i ima još nekoliko "sitnih", ali zgodnih dodataka, koji se naravno odražavaju i na cenu. O ovom modemu smo znatno detaljnije pisali u jednom od prethodnih brojeva našeg časopisa.

Počeli smo, dakle, sa najinteresantnijim delom testa - instalacijom. Konfigurisanje tri interna modema (US Robotics Sportster Voice, Hayes Accura Internal Message modem i Hayes Accura Internal Fax modem) proteklo je na prilično uobičajen način: sva tri imaju džampere za postavljanje odgovarajuće adrese i IRQ-a, uz dodatni džamper za selekciju rada u Plug and Play modu. Posle podizanja, Windows je tražio disketu na kojoj je odgovarajuć drajver i modem se pojavljivao u listi priključenih uređaja. Trebalo je samo skrenuti dial-up networking konekcije na njega i zvati.

Ni sa eksternim modemima nije bilo većih problema: USR Sportster Voice, Prolink 33.600, Zyxel OMNI 288S, Zyxel U336S i Zyxel U336E se instaliraju povezivanjem na računar preko RS-232 kabla koji stiže u kompletu. Jedino uz Hayes Accura 288 V.34+Fax ne stiže serijski kabal, dakle moraćete posebno da ga kupite. Za test smo koristili serijski kabl koji je stigao uz drugi modem.

Iako za sve modeme postoje odgovarajući Windows 95 drajveri, uz Hayes Accura 288 V.34+Fax i Zyxel 336S nismo dobili disketu sa drajverima, već smo morali da ih prenesemo sa Interneta; bilo bi zanimljivo da su to bili jedini modemi u kući. Uz ostale modeme su stigle odgovarajuće diskete, sa kojih smo bez lako instalirali drajvere. Manjih problema je bilo sa Prolink-om, kod koga ne funkcioniše isključivanje opcije wait for dial tone before dialing; u dodatnim setovanjima modema mora se eksplicitno dadati "X3" komanda, kako modem ne bi čekao ton pre biranja broja. Za one koji su možda novi u svetu modema, reći ćemo da dial ton predstavlja znak da je "slušalica podignuta" i da je linija spremna za biranje broja. Nažalost, dial ton koji generišu naše centrale se znatno razlikuje od američkog, pa ga većina modema ne prepoznaje; zapravo, jedini modem koji je pouzdano prepoznavao domaći dial ton bio je legendarni Intel 144. Šteta što nije imao 33600 bps naslednika.

Dobijeni rezultati su u određenoj meri zavisili od korišćenog firmware-a, dakle softvera ugrađenog u sam modem - noviji softver uglavnom je davao bolje rezultate. Na tom planu posebno su se istakli Zyxel modemi, pošto je ova firma najažurnija po pitanju drajvera i unapređenja firmware-a, a na njihovoj Web strani lako nalazite odgovarajuće fajlove. Posebna pogodnost kod Zyxel modema je mogućnost jednostavnog "vraćanja na staro" ako tokom zamene verzije softvera ugrađenog u modem napravite neku grešku. Napominjemo da je strah da će update firmware-a onesposobiti modem za mnoge korisnike dovoljan razlog da sličnu operaciju ne pokušavaju.

Na našim linijama

Svi modemi su korišćeni za zvanje (dial-out) domaćih Internet provajdera i drugih komunikacionih centara. Iako neki od ovih modema imaju brojne dodatne mogućnosti, osnovni kriterijum na testu bilo je ponašanje modema u najčešće korišćenim uslovima, dakle pri povezivanju na Internet i korišćenju usluga raznih komunikacionih centara. Obzirom na ranija iskustva koja govore da se modemi različito ponašaju na raznim telefonskim centralama, sve modeme smo testirali na dve lokacije. Vodili smo računa da brojevi koje pozivamo ne budu na centrali sa koje zovemo, pošto su veze između centrala čest razlog za problematično ponašanje pojedinih modema.

Parametre koje smo posmatrali kod svakog modema su: uspešnost uspostavljanja veze, brzina na kojoj je modem uspostavio vezu, brzina prenosa datoteka i dužina i broj prekida usled šumova na liniji. Iako su neki modemi pri uspostavljanju veze uvek prijavljivali maksimalnu brzinu, efektivna brzina prenosa zbog većeg broja ponavljanja paketa je bila manja. Takođe, kod modema koji su imali manje prekida u radu, a ti prekidi su bili kraći, efektivna brzina je najzad bila veća. Zbog svega toga, brzinu prenosa podataka smo proglasili za najvažniji kriterijum kojim ćemo se rukovoditi pri rangiranju modema.

Sledeći, ništa manje važan, kriterijum je uspešnost uspostavljanja veze. Neki od modema su po uspostavljanju veze davali dobre rezultate, ali im nije svaki put polazilo za rukom da se povežu sa provajderom.

Rezultati

Odluka da modeme testiramo na dve različite centrale se pokazala ispravnom, pošto smo na različitim centralama dobijali različite rezultate. Prva linija koju smo koristili za test ima veoma čistu vezu, dok druga unosi nešto više šumova. Na prvoj liniji, vezu je najsigurnije i na najvećim brzinama uspostavljao ProLink 33.600 - Retko se dešavalo da ovaj modem uspostavi brzinu nižu od 33.600. Tik iza njega su USR Sportster Voice ext i Hayes Accura 288 V.34+Fax modemi. Napomenimo da su USR i Hayes, i pored nižih nominalnih brzina konektovanja, doneli za nijansu brži prenos podataka. Zyxel U336S i U336E su sjajno uspostavljali vezu na velikim brzinama i postizali brz prenos, ali uz jedan neprijatan problem: često se dešavalo da "pregovori" sa provajderom ne uspeju, tj. da se veza uopšte ne uspostavi. Naročito su ih "mučili" US Robotics Courier modemi sa druge strane linije, a baš takve modeme koriste veliki provajderi. Ipak, kada bi se veza jednom uspostavila, bila je stabilna i retko je "pucala".

Odmah iza vodećih su dva interna Hayes Accura i dva USR Sportster Voice modema, koji su postizali gotovo identične rezultate. Na začelju je Zyxel Omni 288, jedini 28.800 model na testu, koji je stabilno držao vezu, ali je maksimalna brzina od 28.800 bps učinila da ga svi ostali "preteknu".

Na drugoj liniji, koja unosi nešto više šumova, situacija je bila znatno drugačija. Obzirom da ni jedan modem nije uspevao da se poveže brzinom većom od 26,000 bps, Zyxel Omni 288 se ravnopravno uključio u trku i, štaviše, pobedio u njoj: pokazao se kao najboljim na toj, slabijoj liniji. Svi modemi su uspostavljali vezu na brzinama od 21K do 26K i nijedan nije imao problema sa pregovaranjem, osim pomenutih Zyxel-a U336S i U336E, ali samo kada je sa druge strane bio Courier. U korist Zyxel Omni 288 modema prevagnula je velika otpornost na šumove na liniji. Ovaj modem je najmanji broj puta zastajkivao pri prenosu, a prekidi su najkraće trajali. USR Sportster Voice Ext se za nijansu slabije pokazao, a iza njega slede Hayes Accura 288 i USR Sportster Int, zatim dva interna Hayes-a i najzad ProLink. Kao i kod prvog testa, razlike među modemima na začelju liste su uglavnom neznatne.

Zyxel-i su u oba testa savršeno prepoznavali ton zauzete linije (busy), dok su USR i Hayes umeli ponekad da pogreše. ProLink je uspešno prepoznavao busy ton samo na prvoj liniji.

Nema "najboljeg"

Posle ovih testova, učvrstili smo se u uverenju da nema "najboljeg" modema i da performanse, u neprijatno velikoj meri, zavise od telefonskih centrala. Zato je veoma nezahvalno dati generalnu ocenu za bilo koji modem: jedini pouzdan način da ustanovite koji je modem za vas najbolji jeste da probate kako radi na vašem broju i sa vašim Internet provajderom. Ako nemate prilike da modeme "nosite kući" da biste ih probali i odabrali onaj koji vam najviše odgovara, pokušajte da se raspitate da li neko ko je na "vašoj" telefonskoj centrali koristi dotični modem i kako je njime zadovoljan. Autor ovog teksta je upravo na taj način izabrao svoj modem i čak ga ni ovaj test nije pokolebao u toj odluci...

U slučaju da se na vašoj liniji više modema pokažu jednako dobrim, dalji očigledni kriterijumi za izbor su cena i garancija, a mi vas podsećamo na one manje očigledne. Među njima je mogućnost zamene firware-a, ne samo zbog mogućih bagova ili zato što nova verzija donosi boljitak u performansama od par procenata, već i zbog korišćenja istog modema na 56 Kbit-a. Iako u nas ni jedan provajder još ne nudi 56 Kbit/s vezu, sigurno je da takvo stanje neće još dugo trajati. Zato se valja raspitati kod prodavca o tzv. 56K upgrade programu za vaš modem. Te informacije, kao i detaljnije tehničke karakteristike modema, možete dobiti i na Internetu, na Web stranama četiri proizvođača modema čiji su uređaji učestvovali u testu.

Drajveri za modeme

Bez obzira da li uz modem koji kupite stiže i disketa sa drajverima ili ne, preporučujemo da obiđete Web stranu proizvođača modema i skinete najnovije drajvere, posebno najnoviju verziju firmware-a. To možete uraditi na adresama:

Zyxel modemi: www.zyxel.com/html/eurosupport/tech1/tech1.html

US Robotics modemi: www.usr.com/home/software/sportster.html

Prolink modemi: www.prolink.com.tw ili www.prolink.com

Hayes modemi: ftp://ftp.hayes.com/modem

Korisne adrese

Comtrade, Genex Apartmani, Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, tel. 011 / 2222-060

Itec Infotehnologija, Bistrička 37, Beograd, tel. 011 / 609-585, 691-694

MF Data, Tržni Centar, Trg Republike bb, Beograd, tel. 011 / 624-780

Valtek, Milentija Popovića 14a, Beograd, tel. 011/222-4181, 222-4057

SLEDEĆI TEKST U PC #27
nopreview
Kad je faks višak
Milan ČetićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter