GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #194 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Autodesk BIM: Timsko projektovanje
Miloš Stojić
Projektovanje zgrada odavno nije posao za jednog čoveka - na projektu sarađuju timovi stručnjaka raznih specijalnosti. Kako koordinirati njihov rad? Autodesk nudi sveobuhvatno BIM rešenje nazvano Revit 2013.
- PC #194 (Decembar 2012)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Autodesk BIM: Timsko projektovanje

(kliknite za veću sliku)

BIM (Building Information Modeling) je sveobuhvatni proces projektovanja koji počinje dizajniranjem koncepta objekta, a završava se izradom projektne dokumentacije za izgradnju objekta, upravljanjem izgradnjom objekta i održavanjem objekta u fazi eksploatacije. BIM podrazumeva generisanje i korišćenje koordinisanog, jedinstvenog i preciznog 3D modela objekta koji kao podlogu ima sistem informacija. Informacije o projektu koje donose pouzdani digitalni prikazi objekta mogu se koriste za ispitivanje, analizu i simulaciju različitih varijanti rešenja, izradu precizne i ažurne projektne dokumentacije, predviđanje performansi objekta u izgrađenom okruženju, specifikaciju materijala, procenu troškova izgradnje i, na kraju, za upravljanje i održavanje objekta.

Autodesk Revit je softver namenjen BIM procesu, zasnovan na parametarskoj izradi 3D modela koji predstavlja sistem informacija, omugućava brzu i efikasnu koordinaciju i saradnju između projektantskih timova, eliminisanje grešaka i simulaciju i analizu projekta u realnom okruženju pre izgradnje samog objekta. Na tržištu su dostupne Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP aplikacije, u skladu sa potrebama različitih inženjerskih oblasti. Autodesk je sada ponudio sveobuhvatno rešenje u obliku Revit 2013 softvera koji se sastoji iz tri potceline (Architecture, Structure, MEP) što omogućava znatno efikasniju i jednostavniju saradnju učesnika na projektu.

U znaku saradnje

(kliknite za veću sliku)

Prema mnogim istraživanjima, jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju vlasnici projektnih biroa predstavlja potreba za efikasnijom komunikacijom, koordinacijom i saradnjom između članova projektantskog tima. Da bismo slikovitije objasnili efekte neefikasne komunikacije i saradnje tokom rada na projektu, koristićemo primer procesa projektovanja velikog hotelskog kompleksa koji je baziran na razmeni dokumentacije štampane na papiru po principu ad hoc. Prilikom ovakvog pristupa procesu projektovanja, arhitekta je primoran da ostatku projektnog tima šalje odštampane crteže poštom ili da e-mail-om šalje skenirane dokumente i troši dosta vremena na telefonske razgovore sa investitorom u toku faze konceptualnog dizajna i idejnog rešenja. Ovim tempom proces se nastavlja ka fazi izrade glavnog projekta i finalne dokumentacije za izgradnju.

Projektantskom timu se aktivno priključuju konsultanti i saradnici za projektovanje i analizu konstruktivnog sklopa objekta, kao i za mašinske i elektro instalacije sa detaljnim zahtevima u cilju poštovanja precizno definisanih normativa za izgradnju. Investitor započinje proces revizije plana sa lokalnom samoupravom, izvođač počinje sklapanje konačnih ponuda za izvođenje radova. U proces planiranja uključuju se i ostale konsultantske firmi koje se bave uređenjem eksterijera, enterijera, uticajem na životnu sredinu, energetskom efikasnošću, procenom troškova itd. Kako faze razrade projekta napreduju, broj korisnika informacija se radikalno povećava, stvarajući pri tome složenu mrežu komunikacionih zahteva. Više od 50 različitih kompanija bilo je uključeno u projekat u jednom trenutku.

Neefikasni princip upravljanja projektom doveo je do toga da su promene koje su se dešavale rezultirale pucanjem složenog lanca informacija. Projektni podaci vezani za rokove, specifikacije, ugovore i budžet u jednom trenutku bili su potpuno van kontrole, a sam investitor bio je nezadovoljan zbog probijanja unapred definisanih rokova i budžeta za izradu i izvođenje projekta. Iako je ovde navedena samo faza procesa projektovanja, možemo brzo shvatiti mane decentralizovane, ad hoc saradnje na projektu.

Autodesk Revit alati

(kliknite za veću sliku)

Odgovor vlasnika projektnih biroa na uočeni problem prilikom istraživanja je upotreba Autodesk Collaboration tools pristupa projektovanju koji, osim efikasnije komunikacije i koordinacije, donosi i princip saradnje u kome su sve informacije lako dostupne celom timu koji učestvuje u radu na projektu. Koncept Autodesk Collaboration tools nudi sveobuhvatna rešenja za unapređenje radnog toka projekta, kroz distribuciju pouzdanim, koordinisanim informacijama koje dolaze iz BIM-a i stavljanjem na raspolaganje svim učesnicima u procesu projektovanja kroz odgovarajuću formu. Revit kao Autodesk-ovo BIM rešenje omogućava saradnju celog projektnog tima čak i ako se njegovi članovi nalaze na različitim stranama sveta. Upotrebom različitih Revit alata omogućen je sinhronizovan rad svih projektanata na jednom modelu.

Revit Linking Models je prvi korak u efikasnom deljenju informacija i saradnji na projektu između različitih inženjerskih oblasti radi povezivanja Revit datoteke u jedan model. Mogućnost umreživanja modela arhitektonskog oblikovanja, konstruktivnog sklopa i mašinskih instalacija je optimalni način deljenja podataka BIM modela između arhitekata i inženjera, ukoliko svi koriste Revit-bazirane aplikacije. Na primer, građevinski inženjer se može povezati sa arhitektonskim modelom i koristiti ga kao temelj za kreiranje i analizu modela konstruktivnog sklopa. On može da podeli svoj model sa mašinskim inženjerom, koji radi na sistemu vodovoda, kanalizacije, grejanja, struje, hlađenja i klimatizacije na istom modelu. Revit Linking Models je tehnika slična kreiranju eksterne reference (xRef) u AutoCAD-u, ali dosta naprednija. Ukoliko bilo ko od učesnika u projektu napravi izmenu na svom delu projekta, postoji mogućnost veoma jednostavnog i preciznog ažuriranja promena kod ostalih članova projektnog tima, a u zavisnosti od individualnih potreba.

Revit Worksharing omogućuje timovima arhitekata, građevinskih i mašinskih inženjera podelu odgovornosti i radnih zadataka na zajedničkom modelu objekta pomoću workset-ova. Revit Workset je logička grupacija objekata u projektu koji su dostupni za rad i izmene samo određenom korisniku ili grupi korisnika u isto vreme. Worksets se definišu prema specifičnim zonama odgovornosti, kao što su inženjerske discipline (konstruktivni sklop, instalacije...), specifični sistemi objekta (fasada, jezgro, komunikacije, enterijer...), ili karakteristični sklopovi (etaže, lamele, blokovi). Članovi tima rade na svojim workset elementima projekta, pri čemu uvek mogu videti najnovije promene koje su generisali ostali projektanti. Takođe, članovi projektnog tima mogu čuvati izmene na projektu lokalno na svom računaru, a izmene povremeno, u skladu sa potrebama i ograničenjima, sinhronizovati sa centralnim modelom da bi ostali članovi tima videli promene.

Revit Coordination Monitoring su alati za praćenje promena kako bi osigurali da se promene na modelu objekta dešavaju precizno, koordinisano i u skladu sa potrebama i normativima. Opcija za praćenje promena (Monitoring Changes) je logičan nastavak procesa saradnje na Revit projektu. U cilju efikasnije koordinacije projektom potrebno je postaviti određene mehanizme za saradnju. Na primer, građevinski inženjer svaki put mora biti obavešten kada arhitekta čini promene (na svom modelu) koje mogu uticati na njegov model konstruktivnog sklopa, i obratno. Te promene se ogledaju na modelu građevinskog inženjera i on pomoću Revit Structure dobija elektronska obaveštenja o izmenama koje je napravio arhitekt. On tada ima mogućnost da odbaci, odobri ili odloži te promene, u zavisnosti od uticaja koji bi mogle imati na stabilnost i dizajn konstruktivnog sklopa. Monitoring Changes alat je takođe dostupan i za arhitekte koji koriste Revit Architecture kako biste proverili promene koje su napravljene od strane inženjera koji koriste Revit Structure i Revit MEP, kao i za mašinske inženjere.

Od samog početka

Prilikom tranzicije u potpuno novi svet moderne BIM tehnologije važno je shvatiti da će ovakav princip iz korena promeniti dosadašnji tok radnog procesa. Sada je omogućena znatno veća količina informacija koje se brzo razmenjuju u najranijim fazama procesa projektovanja, što ima značajan uticaj na razvoj projekta. Pošto je projektovanje povratni proces i stalno zahteva preispitivanje i vraćanje u početne faze razrade, onda je jasno da je Autodesk Revit, kao ključni element BIM procesa, neophodan deo savremenog procesa projektovanja i saradnje na projektu.

Korisne adrese:

OSA Računarski Inženjering
http://www.osa.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #194
preview
Photoshop HDR
Nenad Veljković
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter