GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #187 > Aktuelno
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Tradicija za budućnost
Jelica Protić
Studenti koji su završili neko od ICT usmerenja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu nikada nisu imali problema pri zapošljavanju. Pokazavši veliko teorijsko i praktično znanje i sposobnost brzog uključivanja u radni proces, svoje radno mesto nalazili su u domaćim firmama ili u vodećim svetskim kompanijama. Šta treba da znate ako planirate upis na ETF?
- PC #187 (April 2012)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Tradicija za budućnost

Elektrotehnički fakultet (ETF) je osnovan 1948. godine i od tada je na ovoj uglednoj ustanovi diplome steklo oko 20.000 studenata. Procenjuje se da oko 30% inženjera sa ovog fakulteta nastavlja karijeru u inostranstvu, potvrđujući kvalitet stečenog znanja i garantujući prepoznatljivost matičnog fakulteta u mnogim zemljama, od Švajcarske i Španije do Amerike, Kanade i Australije.

ETF ima veoma dugu tradiciju i u nastavi računarstva: još 1971. godine osnovana je Katedra za obradu podataka, 1986. godine uveden je Profil za računarsku tehniku i informatiku, a nastava iz računarskih predmeta proširena na svih pet godina studija i dvadesetak stručnih računarskih predmeta, čime je utemeljen najkompletniji program visokoškolske nastave iz oblasti računarstva kod nas. Odsek za računarsku tehniku i informatiku (RTI) je formiran 1993. godine, a 2004. godine uveden je poseban Odsek za softversko inženjerstvo.

(kliknite za veću sliku)

Od 2003. godine predmeti na ETF‑u su postali jednosemestralni, a uključuju predavanja, vežbanja na tabli i praktičan rad u formi laboratorijskih vežbi, domaćih zadataka i projekata. Uveden je veći broj izbornih predmeta, kao i praktikumi. Praćenjem rada studenata kroz predispitne obaveze povećana je prolaznost, kao i interesovanje za upis na ETF i pre formalnog donošenja zakona iz 2005. godine, kojim su uvedene reforme u visokom obrazovanju. Fakultet je dobio akreditaciju u prvom ciklusu, 2008. godine, a studijski program Softversko inženjerstvo bio je prvi akreditovani studijski program ove vrste u Srbiji.

Poslednjih godina se na studijski program Elektrotehnika i računarstvo upisuje 500 studenata, od kojih se 400 njih finansira iz budžeta, dok se na Softversko inženjerstvo upisuje 60 studenata. U poslednje dve godine 10 od njih se finansira iz budžeta, a svi do sada upisani budžetski studenti imali su maksimalan broj poena na upisu. Studenti Elektrotehnike i računarstva imaju zajedničku prvu godinu studija, dok se na drugoj godini opredeljuju za jedan od šest odseka, među kojima su i ICT moduli: Računarska tehnika i informatika, Elektronika, Signali i sistemi (ranije Automatika) i Telekomunikacije.

Za studiranje ICT‑ja na Elektrotehničkom fakultetu postoje brojni argumenti: nastavni kadar Fakulteta čini kompletan i kompetentan tim, koji pokriva sve relevantne discipline ove struke, a na Fakultetu postoji razgranata infrastruktura u vidu brojnih laboratorija, računarskih učionica i Računskog centra. Elektrotehnički fakultet je najopremljeniji tehnički fakultet kod nas – raspolaže sa više stotina računara i ima intenzivnu saradnju na polju obrazovanja sa svetskim kompanijama kao što su Microsoft, Oracle i CISCO Systems.

(kliknite za veću sliku)

U mnogim stvarima vezanim za softver i Internet, ETF je bio prvi: razvio je prvi sistem za računarsku evidenciju studenata i prijavljivanje ispita, koji danas radi na preko 20 visokoškolskih ustanova, imao je jedan od prvih (i najboljih) Internet sajtova u zemlji, njegovi stručnjaci formirali su Akademsku mrežu Srbije, a prvu stalnu Internet vezu sa svetom ostvario je 1996. godine upravo preko Računarskog centra Univerziteta u Beogradu kojim je upravljao. Mnogi studenti koji su završili ETF i afirmisali ga u svetu bave se isključivo softverskim disciplinama. Ambiciozniji studenti koji diplomiraju na ICT usmerenjima ETF‑a mogu da nastave usavršavanje na najprirodniji način, na matičnom fakultetu, kroz master i doktorske studije.

Studenti koji su završili neko od ICT usmerenja na ETF‑u nikad nisu imali problema pri zapošljavanju. Pokazavši veliko teorijsko i praktično znanje i sposobnost brzog uključivanja u radni proces, svoje radno mesto nalazili su u naučno‑istraživačkim institutima, organizacijama koje imaju svoje računarske centre u kojima se razvijaju informacioni sistemi, u kompanijama u kojima se kontrolišu tehnološki procesi ili upravlja tehničkim sistemima, u nizu javih preduzeća kao što su PTT, Telekom i Elektroprivreda, u organizacijama specijalizovanim za proizvodnju računarske opreme i softvera, kao i u nizu domaćih softverskih kuća i predstavništava renomiranih svetskih proizvođača i distributera softvera, kojih je sve više na našem tržištu. Neki od njih su se udruživali i sami stvarali softverske firme koje sarađuju sa svetom ili se bave outsourcing‑om.

Uz dalje približavanje Evropskoj uniji, sa puno razloga verujemo da će diploma ETF‑a ostati dobra polazna osnova za zapošljavanje u uglednim firmama, u kojima se kvalitetan rad odgovarajuće nagrađuje.

BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter