GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #185 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
IBM: Sloboda izbora za Cloud po vašoj meri
Dušan Vidović
IBM se bavi razvojem u domenu Internet-scale (Cloud) Computing-a već gotovo dvadeset godina. Premisa otvorenosti i standardizacije odavno je ugrađena u IBM-ova rešenja, a mi proičavamo vezu Service Management-a sa cloud computing-om...
- PC #185 (Februar 2012)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

IBM: Sloboda izbora za Cloud po vašoj meri

(kliknite za veću sliku)

Ubrzani razvoj učinio je da tehnologija danas bude moćna, dostupna i relativno jeftina. Takođe, pristup preporučene prakse (best practice) i implementacija napredne tehnologije, virtualizacije, standardizacije, automatizacije i dinamičkog dodeljivanja resursa, danas su obeležja ne tako malog broja postojećih ICT okruženja. Sve ovo su osnovne odlike i premise nekog Cloud‑a, ali ih to ipak samima po sebi ne čini i Cloud okruženjem. U tom smislu, Cloud Computing predstavlja model kojim se nekom korisniku stavljaju na raspolaganje pojedini poslovni servisi (usluge), a koje je učinilo mogućim upravo ICT okruženje koje stoji u pozadini. Samo rukovođeni time možemo reći da je ICT rešenje u skladu sa poslovnim zahtevima. Stoga, IBM referentna arhitektura za Cloud Computing prepoznaje i taj element – način prezentacije, dostavljanja i životnog ciklusa servisa. Aplikacije za Cloud computing, podaci i IT resursi prezentovani su korisnicima kroz self‑service portale. Traženi servis se transparentno dostavlja korisniku preko mreže. Primenom istovetnih principa i na tzv. Private Cloud, kao i na Public Cloud okruženja zadovoljavamo i pretpostavku mogućeg stvaranja tzv. hibridnih Cloud okruženja, odnosno otvorenosti, poštovanja standarda i davanja korisniku mogućnosti izbora kada će i gde smestiti svoje podatke i koje resurse će koristiti pod kojim uslovima – a naposletku iskoristiti najbolje od oba.

Ova premisa otvorenosti i standardizacije odavno je ugrađena u IBM‑ova rešenja. IBM se bavi razvojem u domenu Internet‑scale (Cloud) Computing-a već gotovo dvadeset godina. Integrisani Service Management i Cloud Computing takoreći su simbiotski par, i kao takvi tesno su povezani. Proverena rešenja koja IBM već dugo razvija i filozofija koja stoji iza njih, uz usmereni razvoj poslednjih nekoliko godina prema izazovima Cloud ere, sada mogu biti i osnova za Private Cloud okruženje zasnovano na standardima – kao npr. softversko rešenje IBM Service Delivery Manager ili rešenje IBM Smart Desktop Cloud, preko rešenja za hibridne implementacije IBM WebSphere Cast Iron Cloud Integration, do rešenja za Public Cloud u koja spadaju IBM SmartCloud for Social Business (www.lotuslive.com), IBM SmartCloud Managed Backup, IBM Business Analytics & Optimization itd.

IBM Service Delivery Manager je platforma za Cloud management koja svakako može biti polazna tačka za prevođenje nekog okruženja zasnovanog na industrijskim standardima u Private Cloud. Ubrzava kreiranje servisnih platformi za širok spektar zadataka, uz visok stepen integracije, fleksibilnosti i optimizacije resursa uz sledeće suštinske mogućnosti za service management:

• Self‑service portal za rezervacije virtuelizovanih resursa, uključujući storage i mrežne resurse

• Automatizovani provisioning i de‑provisioning resursa

• Praćenje performansi fizičkih i virtuelnih Cloud resursa u realnom vremenu

• Integrisano praćenje korišćenja i tzv. chargeback mogućnosti (naplata za iskorišćene resurse)

• Visoka dostupnost platforme Cloud Management

• Već pripremljeni obrasci i tokovi (workflows) za većinu uobičajenih tipova resursa

• Iskorišćenje postojećeg hardvera za Cloud infrastrukturu

IBM je jedna od ključnih strana koje su doprinele stvaranju osnovnog skupa principa kreiranih tako da omoguće slobodu izbora, fleksibilnost i otvorenost u iskorišćenju prednosti Cloud Computing‑a, izraženu kroz OpenCloud Manifesto

(www.opencloudmanifesto.org ). Takođe, jedan je od vodećih članova u alijansi Open Virtualization (www.openvirtualizationalliance.org ) koja želi da pomogne unapređenje rešenja za virtuelizaciju otvorenog tipa i njihovo pozicioniranje kao ravnopravne alternative.

Korisne adrese:

IBM Cloud 1
http://www-935.ibm.com/services/rs/gts/cloud/index.html

IBM Cloud 2
http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/

IBM Cloud 3
http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/iaw03005usen/IAW03005USEN.PDF

SLEDEĆI TEKST U PC #185
preview
Postojeće stanje
Đorđe Grujić
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter