GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #23 > Hardver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
nopreview
Mrežni doktor
Zoran Životić
Instalirali ste mrežu, ali da li će ona optimalno raditi? Zoran Životić predstavlja uređaje uz pomoć kojih ćete to proveriti.
- PC #23 (April 1997)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Mrežni doktor

Kada mreža odbije poslušnost, metodologija koja se u našim uslovima primenjuje je uglavnom "zameni-karticu-kabl-probaj". Tako se najčešće stigne do rezultata, ali je poneko prošao i kroz pakao zvani "probaj redom da menjaš sve mrežne karte i sve segmente mrežnog kabla" ne bi li detektovao deo koji pravi problem. Ova situacija je posebno frustrirajuća kod klasične Ethernet mreže (koaksijalni kabl i bus topologija), gde bukvalno svaka tačka može da napravi problem celoj mreži.

Porastom popularnosti mreža zasnovanih na UTP-u, situacija je znatno bolja. Iako se najčešće trivijalno detektuje problem neispravne mrežne karte, UTP kablovi zahtevaju znatno stručniju montažu, a u mreži se pojavljuju i dodatni elementi koji mogu biti izvor problema, pre svih habovi. Sa povećanjem mreže, problem postaje sve ozbiljniji, jer tada instalacija nije lako dostupna, pa i metodologija zameni-probaj nije moguća.

Oprema za dijagnostiku mreže na ovim prostorima je, uglavnom zbog cene a doskora i zbog manjeg broja ozbiljnih mrežnih instalacija, predstavljala pravu retkost. Tek sada, po prvi put, dobijamo na test opremu ove namene, što svakako govori o tehnološkom stepenu na kome se nalazimo. Oprema koju smo dobili spada u kategoriju profesionalne, ali se svojom cenom i koncepcijom obraća ne samo firmama koje od instalacija i održavanja mreža žive, već i onima koji žele da sami (do određenog nivoa) održavaju svoju mrežu. Dakle, ako je vaša firma prerasla "priručnu" mrežu od nekoliko računara, potrudiću se da dam dovoljno informacija na osnovu kojih biste razmislili da li se investicija u ove (ili neke slične) uređaje isplati.

Compas

Ovaj uređaj je namenjen dijagnostici kompletne mreže i njenih segmenata, na način koji bi na prvi pogled mogao izgledati kao "prilagođen laicima". Uređaj se trudi da svaki problem na koji naiđe objasni, sugerišući i rešenje kojim bi se on mogao otkloniti. Da odmah ilustrujem jednostavnim primerom: sumnjate da mrežna karta u nekom računaru pravi problem. Računar otkačite sa mreže i njen priključak povežete sa Compas-om. Zatim u sistemu menija izaberete opciju za emuliranje servera i pokušate da se "ulogujete" na sam Compas. Uređaj će na svom LCD ekranu prikazati rezultat operacije, a ako postoji problem, dobićete kratak opis. Ako u tekstu naiđete na nepoznat pojam, možete čak pozvati rečnik sa objašnjenjem.

Sve ovo iznosim pre svega da bih ilustrovao koncepciju uređaja, a ne kao ilustraciju neke veštačke intiligencije koju on sasvim sigurno ne poseduje. Opisi pojmova vam neće dati nikakvo stvarno znanje o mrežama, kao što se i lista akcija koju treba preduzeti često završava na uopštenim savetima poput "proverite softversku i hardversku konfiguraciju mašine", koja potpunom laiku ne govore ništa. Zato bi za ovakvu koncepciju preciznije bilo reći da se radi o prijateljskom korisničkom interfejsu, a ne o uređaju namenjenom mrežnim laicima.

Šta se sve može testirati ovim uređajem? Compas priključujete na UTP mrežu praktično na bilo koji način koji vam padne na pamet: direktno u server ili hab, direktno u radnu stanicu, između radne stanice i haba, između radne stanice i servera itd. Kada mreža radi sa koaksijalnim kablom, dovoljno je Compas priključiti na bilo koju tačku u mreži, na način kako priključujete računar. Zatim ćete izabrati opciju za dijagnostiku cele mreže i zahtevati da uređaj odgovori na nekoliko pitanja koja ukazuju na problem.

Odgovori na pitanja

Možete, recimo, da zatražite odgovor na pitanja "Zašto ne mogu da se ulogujem na mrežu", "Zašto moja veza povremeno pada", pa i na često pitanje poput "Zašto je moja mreža spora". Compas će testirati kablove, habove, zauzetost i broj grešaka na celoj mreži itd, prikazujući Pass za svaki uspešno okončani test, ili reč koja ukazuje na grešku. Reč koja opisuje problem nije samo u kategoriji - u redu/ne valja, već govori o međustanjima poput "test je prošao ali rezultati su lošiji od optimalnih" ili "rezultati su veoma blizu granici greške" itd. Sledi novi ekran sa testovima kod kojih je otkrivena greška, nakon čega sledi opis greške i ponuđena rešenja. Za puno izvođenje nekih od testova na Novell serveru treba učitati priloženi COMPAS.NLM.

Sledeća grupa testova obuhvata pregled iskorišćenosti mreže i izvedena je na sličan način: nakon kraće analize, Compas počinje da meri i prikazuje rezultate iskorišćenosti nekog segmenta mreže, broj grešaka koji se pojavljuju, uz trenutno stanje i dijagram na kome se stanje prati kroz neki period. Može se zaći i u detaljniji prikaz rezultata, sve do liste najvećih potrošača (radne stanice koje generišu najveći saobraćaj).

Konačno, uređajem mogu da se testiraju i sami kablovi. Priključite oba kraja UTP kabla u Compas i dobijate grafički prikaz veza: odmah se uočavaju ukršteni vodovi kao i vodovi koji su u kratkom spoju. Ukoliko je nemoguće oba kraja kabla priključiti na uređaj (instalacija je, recimo, uzidana), na drugi može da se priključi poseban adapter koji se dobija uz uređaj. U ovakvim slučajevima posebno je zgodno što Compas može da prikaže dužinu kabla, kao i rastojanje od mesta na kome je problem.

Interni testovi

Iza svih ovih testova, koji deluju uglavnom kao globalni, krije se niz veoma detaljnih testova i podataka koje uređaj analizira i koji se mogu dobiti zalaženjem u detaljnije prikaze. Da bi cela stvar bila kompletna, obezbeđeno je testiranje RS=232 priključaka, tako što se uređaj postavi između (naprimer) štampača i računara. RS-232 priključak može da se iskoristi i kao izlazni port za slanje "štampanog" izveštaja o testovima, ali je jednostavnije štampati ih direktno na mrežni štampač.

Uz Compas se opciono može da se nabavi i dodatni modul Internet Compas, kojim se detektuju problemi Internet rutiranja i povezivanja i kojim se može izvršiti generalno testiranje IP mreža.

Ceo uređaj je realizovan u kućištu koje se, doduše uz nešto napora, može držati u jednoj ruci. Uz njega ćete dobiti i sve potrebne konektore, adaptere, uputstva, softver itd - sve spakovano u krajnje praktičnu torbicu, poput onih koje obično viđamo kod foto-reportera. Uređaj se napaja iz akumulatorske baterije koja čini donji deo kućišta i za čije punjenje je priložen adapter. Softver se nalazi u flash memoriji, tako da se preko serijskog porta može upload-ovati nova verzija ili dodatni modul, poput pomenutog paketa za Internet. Od podataka iz tehničke specifikacije je interesantno pomenuti da uređaj testira kablove dužina između 3 i 300 metara, pri čemu je preciznost oko 4%, što znači da će mesto greške biti pokazano uz odstupanje od najviše 1.2 m.

Penta scanner

Ako je Compas namenjen testiranju mreže i njenih segmenata, Penta Scanner je sledeći korak, koji se detaljno bavi samo jednim segmentom problema, a to je verifikacija veza prema specifikaciji za kategoriju 5. Uređaj se sastoji od dva funkcionalna dela - jedan je sam skener, dok se sa druge strane kabla priključuje signal generator. Oba uređaja su sličnih dimenzija kao i Compas; rezultati se prate na LCD ekranu, dok je sam signal generator snabdeven samo sa nekoliko LED indikatora.

Pre merenja treba izvršiti kalibraciju kompleta, što se obavlja povezivanjem generatora i skenera priloženim kablom. Nakon kalibracije i priključivanja kabla koji se testira, možete da pokrenete Autotest. To je niz testova koji uključuju testiranje veza unutar kabla (ukrštene veze, otvorene veze, veze u kratkom spoju), potom merenje dužine kabla, impedance, kapacitivnosti, propagaciono kašnjenje, posebno važno preslušavanje između veza na granicama korišćenog frekventnog spektra i niz drugih. U svim ovima testovima dobijeni rezultati se porede sa vrednostima koje su propisane za kategoriju 5, pa uspešno završeni testovi garantuju da veza podleže ovim propisima. Svaki od testova se može pojedinačno ponavljati, a svi rezultati se preko RS-232 priključka šalju na računar ili štampač.

I softver ovog uređaja može da se ažurira, uređaj se takođe napaja iz akumulatorske baterije, a ceo komplet se nosi u istoj praktičnoj torbi kao i Compas.

U praksi

Upotreba oba uređaja predstavlja pravo zadovoljstvo. Korisnički interfejs je, kada se naviknete na korišćenje svega nekoliko tastera kojima upravljate programom, sasvim intuitivan, toliko da vam uputstvo skoro i neće biti potrebno. Svi testovi se izvode gotovo trenutno, a LCD ekrani, iako skromnih dimenzija, sasvim su dovoljni za jasan prikaz rezultata, čak i u grafičkom obliku.

U testu koji može da se organizuje za ograničeno vreme kakvo je nama na raspolaganju, teško je precizno odrediti u kojim se sve situacijama isplati investirati u ovakav uređaj, jer nije lako simulirati razne greške na mreži. Ipak, sve što sam uspeo da "podmetnem" (stvari za koje znam da mogu napraviti problem ili su sigurno izvor problema) oba uređaja su sa fascinantnom lakoćom i nepogrešivo otkrivala. Poverenje u njih ćete zato lako i brzo steći.

Iako sa žaljenjem, moram da konstatujem da cena ovih uređaja ipak nije toliko niska da bi se mogli preporučiti kao neophodan komplet uz svaku mrežu. Za firme koje se mrežama bave u bilo kom obimu, ovo je sigurno lako isplativa investicija, dok o Compas uređaju treba ozbiljno razmisliti ako je vaša mreža bar malo veća i na njoj bazirate svoje poslovanje. Nevolja koja sigurno prati ovakve uređaje je činjenica da se on u firmi koja sama održava svoju mrežu ipak samo povremeno koristi. Ipak, razmislite koliko vas svako zaustavljanje mreže košta - verujem da će biti dosta onih koji će u toj računici pronaći prostor za ovakvu opremu.

Korisna adresa

Amber Software, Novi Sad, Jevrejska 23, tel/fax: 021/25-225

BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter