GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #39 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
nopreview
CAD obrazovanje
Đorđe Grujić
Inženjer mora dobro da poznaje neki od CAD programa. Gde se kod nas stiče CAD obrazovanje?
- PC #39 (Oktobar 1998)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

CAD obrazovanje

Inženjer bez CAD znanja i nije pravi inženjer. Bez obzira da li ste diplomirali na arhitekturi, mašinstvu ili građevini, osnove CAD softvera su ulaznica za dobar posao, pogotovo ako planirate da svoje znanje uskoro unovčite negde u svetu.

Na našim fakultetima i školama CAD nije dovoljno i sistematski zastupljen, a nije ni ugrađen u proces nastave kao obavezan, ili bar fakultativni predmet. CAD obrazovanje na fakutetima, višim i srednjim školama pretežno zavisi od zaposlenih, njihove volje i entuzijazma, kao i sposobnosti da osmisle kvalitetan nastavni program u okviru koga se stiču znanja primenjiva u praksi. Zanimljivo je da kod nas samo dva distributera velikih softverskih kuća, Autodesk-a i Graphisoft-a, imaju razrađen sistem obuke zasnovan na principima koje postavlja matična kompanija, dok distributer drugog CAD-a opšte namene na svetu, Microstation, nema uspostavljen sistem obuke korisnika.

Autorizovani i specijalizovani

Autodesk Authorized Training Center može da postane svaka obrazovna ustanova koja ispuni određene uslove; najvažnije je da predavači imaju sertifikate o obuci. Sistem obuke je jedinstven za ceo svet, kao i prateća literatura. U našim uslovima je, zbog cene prateće literature, ostavljeno obrazovnim centrima da sami formiraju skripta na našem jeziku, koja, naravno, moraju odgovarati Autodesk-ovoj specifikaciji. Diplome koje polaznici dobijaju su iste za ceo svet – ako pokažete vašu diplomu u Kini, znaće šta na njoj piše, čak i ako ne umeju da je pročitaju.

Kako Autodesk-ova familija pokriva veliki raspon programa, dileri nekih od njih su preuzeli obavezu da drže obuku ili kreiraju softverska rešenja određenih problema. Na primer, beogradska MicroAnima drži kurseve AutoCAD-a prilagođene arhitektama, PMO se specijalizovao za rešenja bazirana na Mechanical Desktop-u, Alien za Kinetix-ove proizvode (3D Studio MAX i VIZ) a OSA za GIS rešenja. Iako nisu autorizovani centri, ove firme pružaju specijalističko obrazovanje višeg nivoa, namenjeno potrebama specifičnih struka i primeni Autodesk-ovih softverskih rešenja u radu. Godišnje obuku prođe 1000 do 1500 polaznika.

Graphisoft takođe ima sistem obrazovnih centara sa licenciranim predavačima. Osim dva autorizovana obrazovna centra, postoje i mogućnosti specijalizovane obuke, dimenzionisane prema potrebama korisnika, kao i obuke kod korisnika i zajedničkog rada na prvim projektima po kupovini softvera. Specijalnost, koju drugi ne nude, su trodnevni ili vikend kursevi „ubitačnog“ ritma, za one koji nemaju više vremena da savladaju ArchiCAD. Postoji literatura za ArchiCAD na srpskom, prevod originalnog Graphisoftovog priručnika. Još jedan način obuke je da kupite ovu knjigu i sami radite sa demo verzijom na priloženom CD-u.

U današnje vreme, učenje bilo kog CAD softvera, kao i održavanje znanja svežim, skoro je nemoguće bez aktivnog korišćenja Interneta. Pomenute CAD kompanije imaju obimne sajtove sa dodatnim informacijama, posebnim lekcijama, kao i mini kursevima na specifične teme. Dodatna dokumentacija, kao i korisnički forumi i direktni kontakti sa službama tehničke podrške su dostupni 24 časa dnevno.

A ostali?

Podatke o obrazovnim centrima i kursevima za ostale distributere i zastupnike nismo uspeli da kompletiramo. Saznali smo da beogradski CAD Proffesional obučava korisnike Parametric PRO/Engineer-a, a od ostalih smo saznali da obuka postoji na nivou dogovora sa distributerom. Beogradski Arhitektonski i Građevinski fakultet su dobro opremljeni: Arhitektonski fakultet koristi donaciju Graphisoft-a u obliku mrežne verzije ArchiCAD-a za 10 korisnika i ima redovnu nastavu informatike, dok Građevinski, koji je opremio sjajne računarske učionice priprema Autorizovani obrazovni centar Autodesk-a. I Građevinski fakultet u Nišu ima autorizovani Autodesk centar, a niški Softell drži kurseve ArchiCAD-a.

Ako želite da naučite da radite u nekom od pomenutih programa, uz školovanje ili posle diplome, najbolje je da se obratite distributerima koji će u svakom trenutku imati ažurirane podatke, ili nekom od obrazovnih centara iz priložene tabele. Ako znate šta vam treba, nikako ne možete pogrešiti. Vaše stručno znanje vam niko ne može uzeti, a nadogradnja znanjem CAD-a na kraju 20. veka može biti samo prednost...

SLEDEĆI TEKST U PC #39
nopreview
Sezam u septembru
Dejan RistanovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter